ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yow, Kin Choong
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lee, Jimmy Addison 1
2 Kumazawa, Itsuo 1
3 Guo, Yongcai 1
4 He, Weihua 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2