ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wichit Tharanon
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Wichit Tharanont
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิจิตร ธรานนท์ 11
2 Kriskrai Sitthiseripratip 5
3 Chanjira Sinthanayothin 5
4 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 5
5 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 4
6 จินตมัย สุวรรณประทีป 3
7 Jintamai Suwanprateeb 3
8 Tratat Apatananon 2
9 Samroeng Inglam 2
10 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 2
11 บรรจง มไหสวริยะ 2
12 Banchong Mahaisavariya 2
13 Nakintorn Patanachai 2
14 Siriwan Suebnukarn 2
15 Wisarut Bholsithi 2
16 วิศรุต พลสิทธิ์ 2
17 Ruangrat Komolpis 2
18 Kanoknart Chintakanon 2
19 เรืองรัตน์ โกมลภิส 2
20 Bunyarit Uyyanonvara 2
21 Palakon Sompor 1
22 Krikamol Muandet 1
23 Pruettha Nanakorn 1
24 Pornsirin Chaichalotornkul 1
25 นคินทร พัฒนชัย 1
26 บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ 1
27 Ekachai Chaichanasiri 1
28 ศศิน เทียนดี 1
29 Sasin Tiendee 1
30 พรสิริน ชัยชโลทรกุล 1
31 Somruethai Channasanon 1
32 Philip Oris 1
33 Siriporn Tanodekaew 1
34 Wanida Janvikul 1
35 กนกนาฎ จินตกานนท์ 1
36 Sriprasit Boonvisut 1
37 Charan Mahatumarat 1
38 Pattarawit Rukkul 1
39 จรัญ มหาทุมะรัตน์ 1
40 ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ 1
41 ฟิลิป โอริส 1
42 Sloten, Jozef Vander 1
43 Pathomphong Phannurat 1
44 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
45 Boonlom Thavornyutikarn 1
46 จรัญ ธรานนท์ 1
47 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
48 Paweena Uppanan 1
49 ปวีณา อุปนันต์ 1
50 สิริพร โตนดแก้ว 1
51 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
52 วนิดา จันทร์วิกูล 1
53 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
54 ปฐมพงศ์ พันนุรัตน์ 1
55 ภูวนิตย์ คำทับทิม 1
56 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
57 สมภพ อมาตยกุล 1
58 Pathawee Khongkhunthian 1
59 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 1
60 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
61 รัตนา วรปัสสุ 1
62 Phuwanit Kamtubtim 1
63 ปฐวี คงขุนเทียน 1
64 ศุภชัย จันฝาก 1
65 สำเริง อินกล่ำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 3
3 2551 4
4 2549 1
5 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus : a finite element study
2 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานทันตกรรมผ่านระบบสื่อสาร
3 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
4 การแปลงพิกัดแบร็คเก็ตจากโปรแกรมวางแผนฯ อะไลน์แบร็ตเก็ต3D สู่แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์ เพื่อการใช้งานจริง
5 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
ปี พ.ศ. 2552
6 A finite element study of the effect of contact forces between an implant-retained crown and its adjacent teeth on bone stresses
7 3D vs. 2D cephalometric analysis comparisons with repeated measurements from 20 Thai males and 20 Thai females
8 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 3 มิติกับการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 2 มิติ
ปี พ.ศ. 2551
9 PACS (Picture Archiving Communication System) for dentistry
10 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
11 การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและภาพทางการแพทย์สำหรับงานทันตกรรม
12 การเปรียบเทียบการตัดและจัดเรียงฟันระหว่างการใช้แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์และการใช้แบบจำลองฟันดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2549
13 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2548
14 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็วในทางการแพทย์ในประเทศไทย