ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Swe, T.M.M
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tohno Y. 38
2 Mahakkanukrauh P. 30
3 Azuma C. 28
4 Moriwake Y. 16
5 Suwannahoy P. 13
6 Sinthubua A. 10
7 Boonyawan D. 8
8 Hayashi M. 7
9 Oishi T. 7
10 Limtrakul P. 5
11 Vaidhayakarn P. 4
12 Chomsung R. 4
13 Chaijareenont P. 3
14 Takahashi H. 3
15 Pattamapun K. 3
16 Laowatthanaphong S. 3
17 Arksornnukit M. 3
18 Yavirach P. 3
19 Ampasavate C. 3
20 Samleerat T. 3
21 Okonogi S. 3
22 Barin F. 3
23 Braibant M. 3
24 Sribanditmongkol P. 2
25 Wunnapuk K. 2
26 Vichairat K. 2
27 Berkland C. 2
28 Durongkadech P. 2
29 Maruyama H. 2
30 Ruangyuttikarn W. 2
31 Ohnishi Y. 2
32 Udomratn P. 2
33 Hong J.P. 2
34 Srisurapanont M. 2
35 Quiggins R. 2
36 Duangrat C. 2
37 Naganuma T. 2
38 George T. 2
39 Rush A.J. 2
40 Rachtanapun P. 2
41 Chua H.C. 2
42 Fang Y. 2
43 Khanpetch P. 2
44 Bae J.N. 2
45 Auras R. 2
46 Bautista D. 2
47 Lallemant M. 2
48 Sarapirom S. 2
49 Jomgeow T. 2
50 Jourdain G. 2
51 Intasai N. 2
52 Ngo-Giang-Huong N. 2
53 Moreau A. 2
54 Nguyen-Viet H. 1
55 Jing F. 1
56 Ruengdit S. 1
57 Schelling E. 1
58 Adisasmito W. 1
59 Zhao X.-Z. 1
60 Sangkaruk R. 1
61 Prieto Payo I.M. 1
62 Chanarat P. 1
63 Widyastuti W. 1
64 Ahmad A. 1
65 Araki T. 1
66 Rungrojsakul M. 1
67 Samsuddin A. 1
68 Morni N. 1
69 DiniSuhaimi J. 1
70 Menetti F. 1
71 AbuBakar A. 1
72 Sittipreechacharn S. 1
73 Boonkirdram N. 1
74 Yamada M.-O. 1
75 Shafiee A. 1
76 Jhanji V. 1
77 Wang W. 1
78 Shimizu H. 1
79 Utsumi M. 1
80 ชื่นจิตร โพธิศัพท์สุข 1
81 Ishizaki T. 1
82 Kobayashi M. 1
83 Suwanahoy P. 1
84 Ahmad R. 1
85 Viwatpinyo K. 1
86 Nishiwaki F. 1
87 Azuma A.S.C. 1
88 Sangprasert W. 1
89 Izu A. 1
90 Shi Y. 1
91 Muttarak M. 1
92 Yang J. 1
93 Pakdeewong-Ongkana N. 1
94 Lojanapiwat B. 1
95 Salto-Tellez M. 1
96 Nimmanpipug P. 1
97 Au J. 1
98 Chang G. 1
99 Tsao M. 1
100 Payo I.M.P. 1
101 Wannarit P. 1
102 Woods K. 1
103 Siong , Choy Chong 1
104 Ming, Wendy Yen Teoh 1
105 Song D.-H. 1
106 Vaddhanaphuti C. 1
107 Work C. 1
108 Borras S. 1
109 Corbera E. 1
110 Hunsberger C. 1
111 Leechanachai P. 1
112 Inthanon K. 1
113 Wongkham W. 1
114 Nakamura T. 1
115 Ichikawa H. 1
116 Sulaiman A.H. 1
117 Hatim A. 1
118 Waree Kongprawechnon 1
119 Kawasaki N. 1
120 Loetkham C. 1
121 Burapadaja S. 1
122 Ogata F. 1
123 Kondo, Toshiaki 1
124 Ithisuknanth J. 1
125 de la Rosa R. 1
126 Kieffer N. 1
127 Marin R. 1
128 Aires-de-Sousa M. 1
129 de Lencastre H. 1
130 Nordmann P. 1
131 Poirel L. 1
132 Maneepongpermpoon P. 1
133 Bunyaphongphan C. 1
134 Wanasitchaiwat P. 1
135 Laochareonsuk W. 1
136 Tavernier E. 1
137 Phan H. 1
138 Klunklin P. 1
139 Herre R. 1
140 Eang V. 1
141 Pagdi K. 1
142 Picheansathian W. 1
143 Chaillon A. 1
144 Moreau T. 1
145 Dinh A. 1
146 Roch E. 1
147 Jamulitrat S. 1
148 Prabu K. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 8
2 2559 2
3 2557 3
4 2556 6
5 2555 3
6 2554 11
7 2553 9
8 2552 6
9 2551 8
10 2550 7
11 2549 4
12 2548 5
13 2547 1
14 2546 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Climate change mitigation, land grabbing and conflict: towards a landscape-based and collaborative action research agenda
2 Erratum: Abstracts from the 8th International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC). [Antimicrobial Resistance and Infection Control. 6, 2 (2017)(25)] DOI: 10.1186/s13756-017-0176-1
3 Stable curcumin-loaded polymeric micellar formulation for enhancing cellular uptake and cytotoxicity to FLT3 overexpressing EoL-1 leukemic cells
4 Comparison of self-measured diurnal intraocular pressure profiles using rebound tonometry between primary angle closure glaucoma and primary open angle glaucoma patients
5 Agreement of patient-measured intraocular pressure using rebound tonometry with Goldmann applanation tonometry (GAT) in glaucoma patients
6 Osteometric sex estimation from the os coxa in a Thai population
7 Reduction of antimicrobial use and resistance needs sectoral-collaborations with a One Health approach: perspectives from Asia
8 EFFECT OF THAI SARAPHI FLOWER EXTRACTS ON WT1 AND BCR/ABL PROTEIN EXPRESSION IN LEUKEMIC CELL LINES
ปี พ.ศ. 2559
9 Development and Characterization of FLT3-Specific Curcumin-Loaded Polymeric Micelles as a Drug Delivery System for Treating FLT3-Overexpressing Leukemic Cells
10 Different Accumulation of Elements in Proximal and Distal Parts of the Left Anterior Descending Artery Beneath the Myocardial Bridge
ปี พ.ศ. 2557
11 Age-Related Decrease of the Phosphorus Content in the Ligamentum Capitis Femoris of Monkeys
12 Inhibitory effect of turmeric curcuminoids on FLT3 expression and cell cycle arrest in the FLT3-overexpressing EoL-1 leukemic cell line
13 Differences in psychiatric symptoms among Asian patients with depression: A multi-country cross-sectional study
ปี พ.ศ. 2556
14 Improving the attachment and proliferation of umbilical cord mesenchymal stem cells on modified polystyrene by nitrogen-containing plasma
15 Clinical features of depression in Asia: Results of a large prospective, cross-sectional study
16 Mineral Composition of and the Relationships Between Them of Human Basal Ganglia in Very Old Age
17 Immobilization of sericin molecules via amorphous carbon plasma modified-polystyrene dish for serum-free culture
18 Age-Related Differences and Relationships Between Elements in Human Amygdala and Other Limbic System or Basal Ganglia
19 Factors Influencing Perceptions Of University Students Towards Internet Recruitment
ปี พ.ศ. 2555
20 Cost-utility and budget impact analyses of gefitinib in second-line treatment for advanced non-small cell lung cancer from Thai payer perspective
21 Envelope glycoproteins of Human Immunodeficiency Virus type 1 variants issued from mother-infant pairs display a wide spectrum of biological properties
22 Naturally occurring substitutions of conserved residues in human immunodeficiency virus type 1 variants of different clades are involved in PG9 and PG16 resistance to neutralization
ปี พ.ศ. 2554
23 Characterization and antimicrobial properties of fluorine-rich carbon films deposited on poly(lactic acid)
24 Pure curcumin inhibits exogenous Wilms' tumor (WT1) (+/+) isoform protein via degradation pathway and protein kinase C in transfected U937 cells
25 Accumulation of Calcium and Phosphorus in the Coronary Arteries of Thai Subjects
26 Gender Difference in Accumulation of Calcium and Phosphorus in the Left Coronary Arteries of Thais
27 Element Distribution in Visual System, the Optic Chiasma, Lateral Geniculate Body, and Superior Colliculus
28 Characteristics of the Three Ligaments of Human Spring Ligament Complex from a Viewpoint of Elements
29 Gender Differences in the Phosphorus Content of the Sino-atrial Nodes and Other Cardiac Regions of Monkeys
30 Pure curcumin inhibits exogenous Wilms' tumor (WT1) (+/+) isoform protein via degradation pathway and protein kinase C in transfected U937 cells
31 Characterization and antimicrobial properties of fluorine-rich carbon films deposited on poly(lactic acid)
32 Relationships among the hippocampus, dentate gyrus, mammillary body, fornix, and anterior commissure from a viewpoint of elements
33 Clinical and testing protocols for the analysis of epidermal growth factor receptor mutations in East Asian patients with non-small cell lung cancer: A combined clinical-molecular pathological approach
ปี พ.ศ. 2553
34 Age-related changes of calcium in the coronary arteries of Thai, Japanese and monkeys
35 Age-related changes of elements in the tendons of the peroneus longus muscles in Thai, Japanese, and Monkeys
36 Compositional changes of the uterine arteries in Japanese and Thai with aging
37 Age-related changes of elements and relationships among elements in human hippocampus, dentate gyrus, and fornix
38 Gender-related differences in a process of the age-dependent alterations of the elements in monkey sino-atrial node
39 Age-related changes of elements in the anterior commissures and the relationships among their elements
40 Calcium increase in the mammillary bodies with aging
41 Gender differences in elements of human anterior commissure and olfactory bulb and tract
42 Graft polymerization of flame-retardant compound onto silk via plasma jet
ปี พ.ศ. 2552
43 Age-related changes of the concentrations of select elements in the prostates of Japanese
44 Discrimination of bullet types using analysis of lead isotopes deposited in gunshot entry wounds
45 Effects of plasma treatment on the shear bond strength between fiber-reinforced composite posts and resin composite for core build-up
46 Effects of plasma treatment on the shear bond strength between fiberreinforced composite posts and resin composite for core build-up
47 Maternal neutralizing antibodies against a CRF01_AE primary isolate are associated with a low rate of intrapartum HIV-1 transmission
48 Effects of plasma treatment on the shear bond strength between fiberreinforced composite posts and resin composite for core build-up
ปี พ.ศ. 2551
49 Image sequence segmentation using the gradient structure tensor method and self-organizing map
50 Effect of pure curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin on WT1 gene expression in leukemic cell lines
51 Age-related changes of elements in human corpus callosum and relationships among these elements
52 Age-dependent increases of calcium, phosphorus, and sodium in the uterine arteries of thai
53 Effect of pure curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin on WT1 gene expression in leukemic cell lines
54 Age-related changes of elements in the coronary arteries of monkeys in comparison with those of humans
55 Age-related changes of elements in human olfactory bulbs and tracts and relationships among their contents
56 ความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยเชิงรุก ความสามารถในการปฏิบัติบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับประสิทธิผลของการพยาบาลในหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลรัฐ ระดับตติยภูมิ เขต 15 และ 17
ปี พ.ศ. 2550
57 Gender discourse in contemporary Thai literature textbooks at primary school levels = วาทกรรมเพศสภาพในแบบเรียนวรรณคดีไทยร่วมสมัยในระดับประถมศึกษา / Thitima Sukaew
58 Clinics in diagnostic imaging (114)
59 Increases of calcium and phosphorus in the uterine arteries with aging
60 Age-related changes of elements in thoracic and abdominal aortas and coronary, common carotid, pulmonary, splenic, common iliac, and uterine arteries and relationships in elements among their arteries
61 Moderate accumulation of calcium and phosphorus in the splenic artery with aging and low accumulation of those in the pulmonary artery with aging
62 High accumulation of calcium and phosphorus in the pineal bodies with aging
63 Differences in the element contents between gunshot entry wounds with full-jacketed bullet and lead bullet
ปี พ.ศ. 2549
64 Convergence Criteria of a New Three-Step Iteration with Errors for Nonexpansive Nonself-Mappings
65 Survey on cellular phone usage on students in Thailand
66 Age-dependent increase of magnesium in the cerebral arteries of Thai
67 Inhibitory effect of curcumin on MDR1 gene expression in patient leukemic cells
ปี พ.ศ. 2548
68 Comparison of calcium accumulation between the arteries of human and monkey
69 Age-dependent decreases of calcium, phosphorus, sulfur, and zinc in the cardiac valves of monkeys
70 Age-dependent increases of calcium and phosphorus in human epiglottal cartilage
71 Age-related changes of elements in renal arteries of Thai and Japanese and the relationships among elements
72 การศึกษาสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอีพอกซีกับเถ้าลอย เป็นสารตัวเติมที่ผ่านการเชื่อมโยงสายโซ่ด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2547
73 Accumulation of calcium and phosphorus accompanied by inevitable accumulation of magnesium in human arteries
ปี พ.ศ. 2546
74 Mass ratios of magnesium to calcium and phosphorus in the arteries of Japanese and Thai
75 Different Accumulation of Elements in the Rami of the Coronary Arteries of Thai
76 Accumulation of Elements in the Arteries and Cardiac Valves of Thai with Aging