ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Siah, Poh Chiew
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
และรู้จักในชื่อของ
- Saji, P.K.
- Pachai Souksai
- Sow,P.S.
- Phokaeo S.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Almeida, A.M. 2
2 Shenoi, S.S.C. 2
3 Stringer,J.S.A. 1
4 Sackey,A. 1
5 Welbeck,J.E. 1
6 Rabie,H. 1
7 Technau,K.G. 1
8 Goka,B. 1
9 Kaeser,F. 1
10 Paulo,J. 1
11 Keiser,O. 1
12 Da Silva,Z.J.D. 1
13 Prozesky,H.W. 1
14 Owiafe,S.N. 1
15 Sami,M.F. 1
16 Coffié,P.A. 1
17 Acquah,P. 1
18 Zobo,N. 1
19 Arrivé,E. 1
20 Oka-Bérété,G. 1
21 Ékouévi,D.K. 1
22 Kokora,M.B. 1
23 Boulle,A.M. 1
24 Assouan,J.K. 1
25 Diecket Ahoussou,L. 1
26 Timité-Konan,M. 1
27 Kouadio,S.C. 1
28 Cornell,M. 1
29 Fomsgaard,A. 1
30 Houngbè,F. 1
31 Azon-Kouanou,A. 1
32 Aaby,P.P. 1
33 Gougounon-Houéto,A. 1
34 Erikstrup,C. 1
35 Séhonou,J.J. 1
36 Alihonou,F. 1
37 Maïga,M.Y. 1
38 Koumakpaï,S. 1
39 Eugen-Olsen,J. 1
40 Sodemann,M. 1
41 Ahomadegbé,C. 1
42 Medina,C. 1
43 Maxwell,N. 1
44 Da Silva,D. 1
45 Bissagnéné,E. 1
46 Zannou,D.M. 1
47 Oliviera-Souto,I. 1
48 Laursen,A.L. 1
49 Akakpo,J. 1
50 Östergaard,L.J. 1
51 Ahouada,C. 1
52 Rodrigues,A. 1
53 Dabis,F. 1
54 Faye,M. 1
55 Tanon,A.K. 1
56 Ello,F. 1
57 Dior,H. 1
58 Diallo,Z. 1
59 Gueye,R.D. 1
60 Koule,S.O. 1
61 Guehi,C. 1
62 Patassi,A. 1
63 Anzan,K.C. 1
64 Mbaye,A.D. 1
65 Diagne,A. 1
66 Andavi,V. 1
67 Abo,Y. 1
68 Tine,J.M. 1
69 Manga,N.M. 1
70 Minga,A.K. 1
71 Diop,B. 1
72 Yoboue,J.M. 1
73 Bassabi,C.C. 1
74 Ba,A. 1
75 Amego,M.D.N. 1
76 Sy,H.S. 1
77 Eholié,S.P.A. 1
78 Kotosso,A. 1
79 Aka,E.A. 1
80 Yao,V.A. 1
81 Djeha,A. 1
82 Takassi,E. 1
83 Moh,M. 1
84 Atakouma,Y.D. 1
85 Folquet,M.A. 1
86 Ephoévi-Gah,A. 1
87 Diakité,F.F. 1
88 Kouakou,C. 1
89 El-Hadj Djibril,S. 1
90 Dainguy,M.E. 1
91 Kouakou,K.D. 1
92 Koko Lawson-Evi,A. 1
93 Kouakou,J.C. 1
94 Gbadamassi,G. 1
95 Issouf,K.L. 1
96 Kariyare,B.G. 1
97 Komi,A. 1
98 N'Gbeche,M.S. 1
99 Avit-Edi,D. 1
100 Pakpame,P. 1
101 Pety,T. 1
102 Mensah-Zukong,K.E. 1
103 Méa-Assande,V.T. 1
104 , 1
105 Azani,J.C. 1
106 Balestre,E. 1
107 Amani,D. 1
108 Sasco,A.J. 1
109 Jaquet,A. 1
110 Bessekon,S. 1
111 Bohossou,F. 1
112 Le Carrou,J. 1
113 Gonsan,J.M. 1
114 Karcher,S. 1
115 Gilbert,C. 1
116 Lumbsch H. 1
117 Lücking R. 1
118 Meesim S. 1
119 Luangsuphabool T. 1
120 Phraphuchamnong P. 1
121 Kraichak E. 1
122 Parnmen S. 1
123 Nirongbut P. 1
124 Poengsungnoen V. 1
125 Kalb K. 1
126 Molsil M. 1
127 Sodamuk M. 1
128 Duangphui N. 1
129 Lenaud,S. 1
130 Nchot,C. 1
131 Elvis Diby,J.S. 1
132 Gottlieb.,G.S. 1
133 Desmonde,S. 1
134 Datté,S. 1
135 Ciaranello,A.L. 1
136 Horo,A.G. 1
137 Kangah,S.N. 1
138 Ndondoki,C. 1
139 Mounkaila-Harouna,A. 1
140 Meless,D. 1
141 Malvy,D. 1
142 Essanin,J.B. 1
143 Ba,B. 1
144 Clouet,G. 1
145 Siloué,B. 1
146 Yao,A.R. 1
147 Malateste,K. 1
148 Dosso,M. 1
149 Doring,A. 1
150 Anglaret,X. 1
151 Rivenc,J. 1
152 Rabourdin,E. 1
153 Kouakou,A. 1
154 Kalb J. 1
155 Naksuwankul K. 1
156 Kaya,A.S. 1
157 Traore,E. 1
158 Diendéré,A.E. 1
159 Fomba,M. 1
160 Bognounou,R. 1
161 Traoré,A.M. 1
162 Zoungrana,L.A. 1
163 Sawadogo,A.B. 1
164 Sylla,M. 1
165 Zerbo,B. 1
166 Dicko,F.T. 1
167 Doumbia,M. 1
168 Drabo,J.Y. 1
169 Hounhoui,G. 1
170 Traore,H.A. 1
171 Katile,D. 1
172 Hodonou,I. 1
173 Kalle,A. 1
174 Sagbo,G. 1
175 Minta,D. 1
176 Dembélé,M.S. 1
177 Adjide,H. 1
178 Cissé,T. 1
179 Tossa-Bagnan,L. 1
180 Shiboski,C. 1
181 Tchounga,B.K. 1
182 Saipunkaew W. 1
183 Aptroot A. 1
184 Boonpragob K. 1
185 Khor, Chin Yin 1
186 Shim, Siang Yian 1
187 Buaruang K. 1
188 Mongkolsuk P. 1
189 Rangsiruji A. 1
190 Polyiam W. 1
191 Vongshewarat K. 1
192 Sangvichien E. 1
193 Khoo, Benjamin Wu Yang 1
194 Chew, Ai Lan 1
195 Gotuzzo,E.H. 1
196 Cahn,P. 1
197 Wandeler,G. 1
198 Thiébaut,R. 1
199 Wolff,M. 1
200 Grinsztejn,B.G.J. 1
201 Khoo, Boon Yin 1
202 Madero,J.S. 1
203 Padgett,D. 1
204 Pape,J.W. 1
205 Soppi,F. 1
206 Chenal,H. 1
207 Ditangco,R.A. 1
208 Mengthaisong,T. 1
209 Avihingsanon,A. 1
210 Kiertiburanakul,S. 1
211 Zhang,F.J. 1
212 Yunihastuti,E. 1
213 Cuong,D.D. 1
214 Law,M.G. 1
215 Merati,T.P. 1
216 Cao,T.T. 1
217 Nguyen,V.K. 1
218 Law,M. 1
219 Yao,Z. 1
220 Wester,W. 1
221 Lumbiganon,P. 1
222 Mofenson,L.M. 1
223 Wejse,C. 1
224 Chokephaibulkit,K. 1
225 Williams,C. 1
226 Tharnprisan,P. 1
227 Sirisanthana,T. 1
228 Wools-Kaloustian,K.K. 1
229 Chaiwarith,R. 1
230 Wood,R.W. 1
231 Sohn,A.H. 1
232 Wati,D.K.U. 1
233 Wittawatmongkol,O. 1
234 Kotarathititum,W. 1
235 Sanmeema,N. 1
236 Phongsamart,W. 1
237 Sungkanuparph,S. 1
238 Dung,K.T.K. 1
239 Bui,V.H. 1
240 Ha,H.L. 1
241 An,P.N. 1
242 Pham,T.T. 1
243 Lam,N.V. 1
244 Lapphra,K. 1
245 Bantique,R.O. 1
246 Malino,I.Y. 1
247 Han,N. 1
248 Atmikasari,L.P.P. 1
249 Zhao,H.X. 1
250 Wirawan,D.N. 1
251 Nallusamy,R. 1
252 Udomphanit,T. 1
253 Uy,E. 1
254 Chan,K.C. 1
255 Yuliana,F. 1
256 Wehbe,F.H. 1
257 Cooper,D.A. 1
258 MacPhail,P. 1
259 Kancheya,N.G. 1
260 Huebner,R. 1
261 Hoffmann,C.J. 1
262 Hoffmann,C. 1
263 Moultrie,H. 1
264 Kim,P. 1
265 Leroy,V. 1
266 Pestilli,S. 1
267 Lameck,D. 1
268 Ndirangu,J. 1
269 Giddy,J. 1
270 Hardwicke,L. 1
271 Duda,S. 1
272 Dickinsonn,D. 1
273 Jjingo,K. 1
274 Diero,L. 1
275 Nalugoda,F.K. 1
276 Eboua,T.F. 1
277 Eley,B.S. 1
278 Garone,D. 1
279 Geng,E. 1
280 Fritz,C. 1
281 Gasser,A. 1
282 Phiri,S. 1
283 Lewden,C. 1
284 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
285 Renner,L. 1
286 Reid,S.E. 1
287 Rao, E.P.R. 1
288 Prozesky,H. 1
289 Kosalaraksa,P. 1
290 Reubenson,G. 1
291 Walker,D. 1
292 Ruxrungtham,K. 1
293 Vo,Q. 1
294 Phanuphak,P.P. 1
295 Sarma, Y.V.B. 1
296 Petit,A. 1
297 McKaig,R. 1
298 Maskew,M. 1
299 Mandalakas,A.M. 1
300 Lindegren,M.L. 1
301 Mpoudi-Etame,M. 1
302 Okwara,B. 1
303 Sarma, V.V.S.S. 1
304 Prasitsuebsai,W. 1
305 Rao, L.V.G. 1
306 Phiri,S.J.P. 1
307 Loan,N.T. 1
308 Durier,N. 1
309 Koïta,A. 1
310 Soré,I. 1
311 Héma,A.I. 1
312 Traoré,H.C. 1
313 Zoungrana,J. 1
314 Koné,N. 1
315 Bado,G. 1
316 Yé,D. 1
317 Coulibaly,S.T. 1
318 Tapsoba,A. 1
319 N'Diaye,C. 1
320 Berthé,A. 1
321 Davies,M.A. 1
322 Carter,J.E. 1
323 Ssemuwemba,H. 1
324 Ssali,J.C. 1
325 Carriquiry,G. 1
326 Ngonyani,K. 1
327 Cegielski,P.J. 1
328 Mwebesa,B.B. 1
329 Hermans,S. 1
330 Conrad,J. 1
331 Kambugu,A.D. 1
332 Chimbetete,C. 1
333 Traoré,M. 1
334 Kouéta,F. 1
335 Kouakou,G.M. 1
336 James,J. 1
337 Adebamowo,C.A. 1
338 Koné,M. 1
339 Benson,O. 1
340 Bosse,C.A. 1
341 Obaseki, 1
342 Olasode,J. 1
343 Assi,A.I. 1
344 Osakede,P. 1
345 Brou,K. 1
346 Gnokoro,J.C. 1
347 Igbinoba,F. 1
348 Ouédraogo,R. 1
349 Charurat,M.E. 1
350 Ouedraogo,S. 1
351 Traoré,N. 1
352 Ajayi,S. 1
353 Hiembo,W. 1
354 Messou,E. 1
355 Dapiap,S.B. 1
356 Gansonré,M. 1
357 Alim,G. 1
358 Braitstein,P.K.A. 1
359 Lyamuya,R.E. 1
360 Dusingize,J.C. 1
361 Gitembagara,A. 1
362 Mutimura,E. 1
363 Wood,R. 1
364 Kariminia,A. 1
365 Carter,E.J. 1
366 Anastos,K.M. 1
367 Izabelle,I. 1
368 McGowan,C.C. 1
369 Tatwangire,J. 1
370 Cortes,C.P. 1
371 Nhandu,V. 1
372 Nipathakosol,P. 1
373 Jiamsakul,A. 1
374 Du,T.Q. 1
375 Petersen,B. 1
376 Truong,H.K. 1
377 Chau,N.H. 1
378 Boettiger,D.C. 1
379 Ballif,M. 1
380 Ha,M. 1
381 Sohn,A. 1
382 Do,C.V. 1
383 Diero,L.O. 1
384 Niyongabo,T. 1
385 Ayaya,S.O. 1
386 Anastos,K. 1
387 Ajayi,S.O. 1
388 Yiannoutsos,C.T. 1
389 Fenner,L. 1
390 Bukusi,E.A. 1
391 Bashi,J. 1
392 Boulle,A. 1
393 Somi,G.R. 1
394 Bishai,W.R. 1
395 Lewis-Kulzer,J. 1
396 Ayangma,L. 1
397 Egger,M. 1
398 Baramperanye,E. 1
399 Renner,L.A. 1
400 Twizere,C. 1
401 Graber,C. 1
402 Hawerlander,D. 1
403 Edmonds,A. 1
404 Azinyue,I. 1
405 Sterling,T.R. 1
406 Yotebieng,M. 1
407 Du,Q.T. 1
408 Seydi,M. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2543 1
5 2542 2
6 543 1