ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Siah, Poh Chiew
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
และรู้จักในชื่อของ
- Saji, P.K.
- Pachai Souksai
- Sow,P.S.
- Phokaeo S.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Almeida, A.M. 2
2 Shenoi, S.S.C. 2
3 Sawadogo,A.B. 1
4 Berthé,A. 1
5 Sylla,M. 1
6 Zerbo,B. 1
7 Zoungrana,J. 1
8 Dicko,F.T. 1
9 Héma,A.I. 1
10 Koné,N. 1
11 Soré,I. 1
12 Koïta,A. 1
13 Zoungrana,L.A. 1
14 Traoré,H.C. 1
15 Traore,E. 1
16 Dembélé,M.S. 1
17 Drabo,J.Y. 1
18 Adjide,H. 1
19 Cissé,T. 1
20 Tossa-Bagnan,L. 1
21 Doumbia,M. 1
22 Bognounou,R. 1
23 Bado,G. 1
24 Kaya,A.S. 1
25 Diendéré,A.E. 1
26 Fomba,M. 1
27 Traoré,A.M. 1
28 Tapsoba,A. 1
29 Igbinoba,F. 1
30 Gnokoro,J.C. 1
31 Messou,E. 1
32 Dapiap,S.B. 1
33 Gansonré,M. 1
34 Benson,O. 1
35 Koné,M. 1
36 Bosse,C.A. 1
37 James,J. 1
38 Kouakou,G.M. 1
39 Adebamowo,C.A. 1
40 Alim,G. 1
41 Hiembo,W. 1
42 Traoré,M. 1
43 Yé,D. 1
44 Coulibaly,S.T. 1
45 Minta,D. 1
46 Kouéta,F. 1
47 Traoré,N. 1
48 Ajayi,S. 1
49 Ouédraogo,R. 1
50 Charurat,M.E. 1
51 Ouedraogo,S. 1
52 N'Diaye,C. 1
53 Traore,H.A. 1
54 Prasitsuebsai,W. 1
55 Sarma, V.V.S.S. 1
56 Rao, L.V.G. 1
57 Phiri,S.J.P. 1
58 Okwara,B. 1
59 Petit,A. 1
60 Sarma, Y.V.B. 1
61 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
62 Reid,S.E. 1
63 Rao, E.P.R. 1
64 Prozesky,H. 1
65 Mpoudi-Etame,M. 1
66 McKaig,R. 1
67 Lameck,D. 1
68 Pestilli,S. 1
69 Ndirangu,J. 1
70 Kim,P. 1
71 Moultrie,H. 1
72 Leroy,V. 1
73 Phiri,S. 1
74 Maskew,M. 1
75 Mandalakas,A.M. 1
76 Lindegren,M.L. 1
77 Lewden,C. 1
78 Renner,L. 1
79 Kosalaraksa,P. 1
80 Alihonou,F. 1
81 Diakité,F.F. 1
82 Maïga,M.Y. 1
83 Koumakpaï,S. 1
84 Eugen-Olsen,J. 1
85 , 1
86 Kalle,A. 1
87 Obaseki, 1
88 Hounhoui,G. 1
89 Katile,D. 1
90 Hodonou,I. 1
91 Séhonou,J.J. 1
92 Erikstrup,C. 1
93 Ruxrungtham,K. 1
94 Vo,Q. 1
95 Phanuphak,P.P. 1
96 Reubenson,G. 1
97 Walker,D. 1
98 Cooper,D.A. 1
99 Mofenson,L.M. 1
100 Wejse,C. 1
101 Chokephaibulkit,K. 1
102 Wehbe,F.H. 1
103 Sagbo,G. 1
104 Brou,K. 1
105 Sami,M.F. 1
106 Kouadio,S.C. 1
107 Assouan,J.K. 1
108 Diecket Ahoussou,L. 1
109 Timité-Konan,M. 1
110 Prozesky,H.W. 1
111 Goka,B. 1
112 Sackey,A. 1
113 Stringer,J.S.A. 1
114 Welbeck,J.E. 1
115 Rabie,H. 1
116 Kokora,M.B. 1
117 Ékouévi,D.K. 1
118 Dabis,F. 1
119 Méa-Assande,V.T. 1
120 Kouakou,C. 1
121 El-Hadj Djibril,S. 1
122 Dainguy,M.E. 1
123 Bissagnéné,E. 1
124 Oka-Bérété,G. 1
125 Acquah,P. 1
126 Coffié,P.A. 1
127 Zobo,N. 1
128 Arrivé,E. 1
129 Technau,K.G. 1
130 Owiafe,S.N. 1
131 Laursen,A.L. 1
132 Ahomadegbé,C. 1
133 Akakpo,J. 1
134 Östergaard,L.J. 1
135 Ahouada,C. 1
136 Sodemann,M. 1
137 Gougounon-Houéto,A. 1
138 Houngbè,F. 1
139 Fomsgaard,A. 1
140 Azon-Kouanou,A. 1
141 Aaby,P.P. 1
142 Oliviera-Souto,I. 1
143 Zannou,D.M. 1
144 Paulo,J. 1
145 Keiser,O. 1
146 Da Silva,Z.J.D. 1
147 Kaeser,F. 1
148 Boulle,A.M. 1
149 Rodrigues,A. 1
150 Medina,C. 1
151 Maxwell,N. 1
152 Da Silva,D. 1
153 Cornell,M. 1
154 Ephoévi-Gah,A. 1
155 Folquet,M.A. 1
156 Ba,A. 1
157 Andavi,V. 1
158 Amego,M.D.N. 1
159 Sy,H.S. 1
160 Eholié,S.P.A. 1
161 Diagne,A. 1
162 Diallo,Z. 1
163 Tanon,A.K. 1
164 Faye,M. 1
165 Ello,F. 1
166 Dior,H. 1
167 Bassabi,C.C. 1
168 Yoboue,J.M. 1
169 Chenal,H. 1
170 Seydi,M. 1
171 Olasode,J. 1
172 Assi,A.I. 1
173 Osakede,P. 1
174 Soppi,F. 1
175 Diop,B. 1
176 Tine,J.M. 1
177 Abo,Y. 1
178 Manga,N.M. 1
179 Minga,A.K. 1
180 Gueye,R.D. 1
181 Koule,S.O. 1
182 Avit-Edi,D. 1
183 Koko Lawson-Evi,A. 1
184 Pakpame,P. 1
185 Pety,T. 1
186 Mensah-Zukong,K.E. 1
187 Kouakou,K.D. 1
188 Atakouma,Y.D. 1
189 Djeha,A. 1
190 Yao,V.A. 1
191 Takassi,E. 1
192 Moh,M. 1
193 N'Gbeche,M.S. 1
194 Komi,A. 1
195 Guehi,C. 1
196 Patassi,A. 1
197 Anzan,K.C. 1
198 Mbaye,A.D. 1
199 Kotosso,A. 1
200 Aka,E.A. 1
201 Kouakou,J.C. 1
202 Gbadamassi,G. 1
203 Issouf,K.L. 1
204 Kariyare,B.G. 1
205 Kancheya,N.G. 1
206 Huebner,R. 1
207 Kraichak E. 1
208 Phraphuchamnong P. 1
209 Parnmen S. 1
210 Kalb J. 1
211 Naksuwankul K. 1
212 Meesim S. 1
213 Luangsuphabool T. 1
214 Sodamuk M. 1
215 Duangphui N. 1
216 Poengsungnoen V. 1
217 Nirongbut P. 1
218 Rangsiruji A. 1
219 Polyiam W. 1
220 Khor, Chin Yin 1
221 Boonpragob K. 1
222 Shim, Siang Yian 1
223 Khoo, Benjamin Wu Yang 1
224 Chew, Ai Lan 1
225 Saipunkaew W. 1
226 Aptroot A. 1
227 Vongshewarat K. 1
228 Sangvichien E. 1
229 Mongkolsuk P. 1
230 Buaruang K. 1
231 Molsil M. 1
232 Wester,W. 1
233 Cuong,D.D. 1
234 Nguyen,V.K. 1
235 Yunihastuti,E. 1
236 Mengthaisong,T. 1
237 Ditangco,R.A. 1
238 Cao,T.T. 1
239 Merati,T.P. 1
240 Zhao,H.X. 1
241 Wati,D.K.U. 1
242 Sohn,A.H. 1
243 Law,M.G. 1
244 Avihingsanon,A. 1
245 Kiertiburanakul,S. 1
246 Wood,R.W. 1
247 Tharnprisan,P. 1
248 Williams,C. 1
249 Lumbiganon,P. 1
250 Chaiwarith,R. 1
251 Wools-Kaloustian,K.K. 1
252 Zhang,F.J. 1
253 Law,M. 1
254 Yao,Z. 1
255 Sirisanthana,T. 1
256 Khoo, Boon Yin 1
257 Madero,J.S. 1
258 Malateste,K. 1
259 Yao,A.R. 1
260 Nchot,C. 1
261 Lenaud,S. 1
262 Le Carrou,J. 1
263 Siloué,B. 1
264 Clouet,G. 1
265 Rabourdin,E. 1
266 Kouakou,A. 1
267 Doring,A. 1
268 Dosso,M. 1
269 Gonsan,J.M. 1
270 Karcher,S. 1
271 Jaquet,A. 1
272 Sasco,A.J. 1
273 Lumbsch H. 1
274 Lücking R. 1
275 Kalb K. 1
276 Amani,D. 1
277 Azani,J.C. 1
278 Gilbert,C. 1
279 Bohossou,F. 1
280 Bessekon,S. 1
281 Balestre,E. 1
282 Rivenc,J. 1
283 Anglaret,X. 1
284 Thiébaut,R. 1
285 Wandeler,G. 1
286 Tchounga,B.K. 1
287 Shiboski,C. 1
288 Ndondoki,C. 1
289 Cahn,P. 1
290 Gotuzzo,E.H. 1
291 Padgett,D. 1
292 Pape,J.W. 1
293 Grinsztejn,B.G.J. 1
294 Wolff,M. 1
295 Mounkaila-Harouna,A. 1
296 Meless,D. 1
297 Datté,S. 1
298 Ciaranello,A.L. 1
299 Essanin,J.B. 1
300 Ba,B. 1
301 Desmonde,S. 1
302 Elvis Diby,J.S. 1
303 Malvy,D. 1
304 Kangah,S.N. 1
305 Horo,A.G. 1
306 Gottlieb.,G.S. 1
307 Atmikasari,L.P.P. 1
308 Han,N. 1
309 Lewis-Kulzer,J. 1
310 Bishai,W.R. 1
311 Bashi,J. 1
312 Bukusi,E.A. 1
313 Anastos,K. 1
314 Somi,G.R. 1
315 Boulle,A. 1
316 Carriquiry,G. 1
317 Ngonyani,K. 1
318 Braitstein,P.K.A. 1
319 Lyamuya,R.E. 1
320 Ayaya,S.O. 1
321 Ajayi,S.O. 1
322 Du,Q.T. 1
323 Yotebieng,M. 1
324 Edmonds,A. 1
325 Hawerlander,D. 1
326 Baramperanye,E. 1
327 Sterling,T.R. 1
328 Azinyue,I. 1
329 Yiannoutsos,C.T. 1
330 Fenner,L. 1
331 Ayangma,L. 1
332 Egger,M. 1
333 Ssali,J.C. 1
334 Carter,J.E. 1
335 Gasser,A. 1
336 Fritz,C. 1
337 Eley,B.S. 1
338 Eboua,T.F. 1
339 Dickinsonn,D. 1
340 Geng,E. 1
341 Garone,D. 1
342 Hoffmann,C.J. 1
343 Hoffmann,C. 1
344 Giddy,J. 1
345 Hardwicke,L. 1
346 Duda,S. 1
347 Jjingo,K. 1
348 Chimbetete,C. 1
349 Mwebesa,B.B. 1
350 Cegielski,P.J. 1
351 Ssemuwemba,H. 1
352 Kambugu,A.D. 1
353 Conrad,J. 1
354 Diero,L. 1
355 Nalugoda,F.K. 1
356 Davies,M.A. 1
357 Hermans,S. 1
358 Renner,L.A. 1
359 Twizere,C. 1
360 Bui,V.H. 1
361 Lam,N.V. 1
362 Dung,K.T.K. 1
363 Kotarathititum,W. 1
364 Wittawatmongkol,O. 1
365 Pham,T.T. 1
366 An,P.N. 1
367 Truong,H.K. 1
368 Durier,N. 1
369 Loan,N.T. 1
370 Ha,H.L. 1
371 Sanmeema,N. 1
372 Phongsamart,W. 1
373 Yuliana,F. 1
374 Nallusamy,R. 1
375 Wirawan,D.N. 1
376 Malino,I.Y. 1
377 Chan,K.C. 1
378 Uy,E. 1
379 Sungkanuparph,S. 1
380 Lapphra,K. 1
381 Bantique,R.O. 1
382 Udomphanit,T. 1
383 Petersen,B. 1
384 Du,T.Q. 1
385 Anastos,K.M. 1
386 Cortes,C.P. 1
387 Carter,E.J. 1
388 Gitembagara,A. 1
389 Dusingize,J.C. 1
390 Tatwangire,J. 1
391 McGowan,C.C. 1
392 Graber,C. 1
393 Niyongabo,T. 1
394 Diero,L.O. 1
395 Izabelle,I. 1
396 Mutimura,E. 1
397 Wood,R. 1
398 Do,C.V. 1
399 Boettiger,D.C. 1
400 Chau,N.H. 1
401 Jiamsakul,A. 1
402 Sohn,A. 1
403 Ha,M. 1
404 Kariminia,A. 1
405 Nhandu,V. 1
406 Nipathakosol,P. 1
407 Ballif,M. 1
408 MacPhail,P. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2543 1
5 2542 2
6 543 1