ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sheikh, Aziz
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
และรู้จักในชื่อของ
- Sah, A.K.
- Sawauchi, Ayako
- Shaw, A K
- Aoki S.
- Sasco,A.J.
- Aicha S.
- Ah-Kye S.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Buranapanichpan S. 3
2 Kurosu U. 3
3 Leurcharusmee P. 2
4 Pradorn S. 2
5 Car, Josip 2
6 Mishra, N N 2
7 Shukla, P K 2
8 Gilles N. 2
9 McKinstry, Brian 2
10 Saquib, Mohammad 2
11 Damrongpol K. 2
12 Finlayson R. 2
13 Tran D. 2
14 Aliste J. 2
15 Engsusophon P. 2
16 Van Zundert T. 2
17 Arnuntasupakul V. 2
18 Truong,H.K. 1
19 Loan,N.T. 1
20 Petersen,B. 1
21 Ha,H.L. 1
22 Durier,N. 1
23 Boettiger,D.C. 1
24 Ballif,M. 1
25 An,P.N. 1
26 Sohn,A. 1
27 Chau,N.H. 1
28 Jiamsakul,A. 1
29 Du,T.Q. 1
30 Sungkanuparph,S. 1
31 Nhandu,V. 1
32 Phongsamart,W. 1
33 Lapphra,K. 1
34 Bantique,R.O. 1
35 Udomphanit,T. 1
36 Sanmeema,N. 1
37 Wittawatmongkol,O. 1
38 Lam,N.V. 1
39 Bui,V.H. 1
40 Dung,K.T.K. 1
41 Kotarathititum,W. 1
42 Pham,T.T. 1
43 Diero,L.O. 1
44 Sterling,T.R. 1
45 Sharma, Smriti 1
46 Chulalongkorn University. Graduate School 1
47 Du,Q.T. 1
48 Surichai Wun'Gaeo 1
49 Egger,M. 1
50 Fenner,L. 1
51 Bashi,J. 1
52 Anastos,K. 1
53 Ajayi,S.O. 1
54 Verma, Saroj 1
55 Hawerlander,D. 1
56 Renner,L.A. 1
57 DeSouza-Ticlo, D. 1
58 Cortes,C.P. 1
59 Carter,E.J. 1
60 Raghukumar, C. 1
61 Dusingize,J.C. 1
62 Tiwari, R. 1
63 McGowan,C.C. 1
64 Graber,C. 1
65 Cash-Gibson, Lucinda 1
66 Uy,E. 1
67 Rolfe, Alix 1
68 Wood,R. 1
69 Ajayi,S. 1
70 Anglaret,X. 1
71 Ba,B. 1
72 Rivenc,J. 1
73 Rabourdin,E. 1
74 Kouakou,A. 1
75 Essanin,J.B. 1
76 Ciaranello,A.L. 1
77 Gottlieb.,G.S. 1
78 Elvis Diby,J.S. 1
79 Desmonde,S. 1
80 Datté,S. 1
81 Doring,A. 1
82 Dosso,M. 1
83 Gonsan,J.M. 1
84 Le Carrou,J. 1
85 Karcher,S. 1
86 Gilbert,C. 1
87 Bohossou,F. 1
88 Lenaud,S. 1
89 Nchot,C. 1
90 Clouet,G. 1
91 Siloué,B. 1
92 Yao,A.R. 1
93 Malateste,K. 1
94 Horo,A.G. 1
95 Kangah,S.N. 1
96 Madero,J.S. 1
97 Alim,G. 1
98 Srivastava, Ranjana 1
99 Padgett,D. 1
100 Charurat,M.E. 1
101 Dapiap,S.B. 1
102 Igbinoba,F. 1
103 Yuliana,F. 1
104 Nallusamy,R. 1
105 Adebamowo,C.A. 1
106 Benson,O. 1
107 Pape,J.W. 1
108 Grinsztejn,B.G.J. 1
109 Ndondoki,C. 1
110 Shiboski,C. 1
111 Mounkaila-Harouna,A. 1
112 Meless,D. 1
113 Malvy,D. 1
114 Tchounga,B.K. 1
115 Thiébaut,R. 1
116 Wolff,M. 1
117 Gotuzzo,E.H. 1
118 Cahn,P. 1
119 Wandeler,G. 1
120 Chan,K.C. 1
121 Carter,J.E. 1
122 Ruxrungtham,K. 1
123 Walker,D. 1
124 Vo,Q. 1
125 Phanuphak,P.P. 1
126 Reubenson,G. 1
127 Cooper,D.A. 1
128 Wehbe,F.H. 1
129 Wester,W. 1
130 Lumbiganon,P. 1
131 Mofenson,L.M. 1
132 Wejse,C. 1
133 Chokephaibulkit,K. 1
134 Kosalaraksa,P. 1
135 Renner,L. 1
136 Phiri,S.J.P. 1
137 Worth, Allison 1
138 Cresswell, Kathrin Martina 1
139 Okwara,B. 1
140 Medical Research Council (MRC) 1
141 Prasitsuebsai,W. 1
142 National Institute for Health Research, through the Comprehensive Clinical Research Network. 1
143 Narukawa J. 1
144 Reid,S.E. 1
145 Prozesky,H. 1
146 Petit,A. 1
147 Williams,C. 1
148 Tharnprisan,P. 1
149 Law,M.G. 1
150 Sohn,A.H. 1
151 Merati,T.P. 1
152 Cao,T.T. 1
153 Nguyen,V.K. 1
154 Wati,D.K.U. 1
155 Zhao,H.X. 1
156 Wirawan,D.N. 1
157 Malino,I.Y. 1
158 Han,N. 1
159 Atmikasari,L.P.P. 1
160 Cuong,D.D. 1
161 Yunihastuti,E. 1
162 Sirisanthana,T. 1
163 Yao,Z. 1
164 Wools-Kaloustian,K.K. 1
165 Chaiwarith,R. 1
166 Wood,R.W. 1
167 Law,M. 1
168 Zhang,F.J. 1
169 Mengthaisong,T. 1
170 Ditangco,R.A. 1
171 Avihingsanon,A. 1
172 Kiertiburanakul,S. 1
173 Mpoudi-Etame,M. 1
174 Murray, Scott 1
175 Halani, Laila 1
176 Diero,L. 1
177 Davies,M.A. 1
178 Bhopal, Raj 1
179 Conrad,J. 1
180 Netuveli, Gopalakrishnan 1
181 Duda,S. 1
182 Gasser,A. 1
183 Griffiths, Chris 1
184 Eboua,T.F. 1
185 Partridge, Martyn R 1
186 Reddy, P V 1
187 Chimbetete,C. 1
188 Braitstein,P.K.A. 1
189 Singh, A K 1
190 Kumar, Brijesh 1
191 Boulle,A. 1
192 Prabhakar, Y S 1
193 Carriquiry,G. 1
194 Arora, Inderpreet 1
195 Dasgupta, Arunava 1
196 Cegielski,P.J. 1
197 Kashyap, V K 1
198 Bessekon,S. 1
199 Levy, Mark 1
200 Geng,E. 1
201 Corscadden, Paddy 1
202 Lindegren,M.L. 1
203 Lewden,C. 1
204 McCall Smith, Emily 1
205 Leroy,V. 1
206 Scottish Centre for Telehealth 1
207 Mandalakas,A.M. 1
208 McKaig,R. 1
209 NHS Lothian 1
210 Maskew,M. 1
211 Intel 1
212 Pinnock, Hilary 1
213 Lameck,D. 1
214 Hoffmann,C. 1
215 Kydd, Gillian 1
216 Ure, Jenny 1
217 Hardwicke,L. 1
218 MacNee, William 1
219 Huebner,R. 1
220 Tarling, Alex 1
221 Pagliari, Claudia 1
222 Kim,P. 1
223 Hanley, Janet 1
224 Kancheya,N.G. 1
225 Bishai,W.R. 1
226 Dabis,F. 1
227 MacPhail,P. 1
228 Timité-Konan,M. 1
229 Kokora,M.B. 1
230 Hoffmann,C.J. 1
231 Acquah,P. 1
232 Moultrie,H. 1
233 Diecket Ahoussou,L. 1
234 Sami,M.F. 1
235 Pestilli,S. 1
236 Assouan,J.K. 1
237 Ndirangu,J. 1
238 Giddy,J. 1
239 Zobo,N. 1
240 Dainguy,M.E. 1
241 Dickinsonn,D. 1
242 Jjingo,K. 1
243 Folquet,M.A. 1
244 Nalugoda,F.K. 1
245 Kouakou,C. 1
246 Eley,B.S. 1
247 Garone,D. 1
248 Oka-Bérété,G. 1
249 Fritz,C. 1
250 Méa-Assande,V.T. 1
251 Phiri,S. 1
252 Kouadio,S.C. 1
253 Maxwell,N. 1
254 Medina,C. 1
255 Da Silva,D. 1
256 Cornell,M. 1
257 Rodrigues,A. 1
258 Zannou,D.M. 1
259 Oliviera-Souto,I. 1
260 Laursen,A.L. 1
261 Akakpo,J. 1
262 Östergaard,L.J. 1
263 Ahouada,C. 1
264 Boulle,A.M. 1
265 Paulo,J. 1
266 Welbeck,J.E. 1
267 Stringer,J.S.A. 1
268 Rabie,H. 1
269 Goka,B. 1
270 Prozesky,H.W. 1
271 Sackey,A. 1
272 Technau,K.G. 1
273 Keiser,O. 1
274 Da Silva,Z.J.D. 1
275 Kaeser,F. 1
276 Owiafe,S.N. 1
277 Yao,V.A. 1
278 Hermans,S. 1
279 Twizere,C. 1
280 Eholié,S.P.A. 1
281 Yoboue,J.M. 1
282 Niyongabo,T. 1
283 Abo,Y. 1
284 Baramperanye,E. 1
285 Amego,M.D.N. 1
286 Diallo,Z. 1
287 Yotebieng,M. 1
288 Andavi,V. 1
289 Edmonds,A. 1
290 Izabelle,I. 1
291 Minga,A.K. 1
292 Brou,K. 1
293 Mutimura,E. 1
294 Kariminia,A. 1
295 Bosse,C.A. 1
296 Nipathakosol,P. 1
297 Assi,A.I. 1
298 Gitembagara,A. 1
299 Tatwangire,J. 1
300 Soppi,F. 1
301 Anastos,K.M. 1
302 Chenal,H. 1
303 Azinyue,I. 1
304 Ello,F. 1
305 Ssali,J.C. 1
306 Pety,T. 1
307 N'Gbeche,M.S. 1
308 Ngonyani,K. 1
309 Kouakou,J.C. 1
310 Ssemuwemba,H. 1
311 Avit-Edi,D. 1
312 Moh,M. 1
313 Kambugu,A.D. 1
314 Kouakou,K.D. 1
315 Mwebesa,B.B. 1
316 Lyamuya,R.E. 1
317 Issouf,K.L. 1
318 Koule,S.O. 1
319 Ayaya,S.O. 1
320 Yiannoutsos,C.T. 1
321 Tanon,A.K. 1
322 Ayangma,L. 1
323 Anzan,K.C. 1
324 Bukusi,E.A. 1
325 Somi,G.R. 1
326 Aka,E.A. 1
327 Lewis-Kulzer,J. 1
328 Guehi,C. 1
329 Ahomadegbé,C. 1
330 Sodemann,M. 1
331 Sow,P.S. 1
332 Diop,B. 1
333 Seydi,M. 1
334 Olasode,J. 1
335 Osakede,P. 1
336 Tangjitbampenbun A. 1
337 Manga,N.M. 1
338 Sy,H.S. 1
339 Bassabi,C.C. 1
340 Tine,J.M. 1
341 Vijitpavan A. 1
342 Obaseki, 1
343 James,J. 1
344 Gansonré,M. 1
345 Messou,E. 1
346 Hiembo,W. 1
347 Ouédraogo,R. 1
348 Ouedraogo,S. 1
349 Gnokoro,J.C. 1
350 Do,C.V. 1
351 Tiyaprasertkul W. 1
352 Kouakou,G.M. 1
353 Ha,M. 1
354 Koné,M. 1
355 Ba,A. 1
356 Diagne,A. 1
357 El-Hadj Djibril,S. 1
358 Bissagnéné,E. 1
359 Ephoévi-Gah,A. 1
360 Djeha,A. 1
361 Takassi,E. 1
362 Arrivé,E. 1
363 Coffié,P.A. 1
364 Azani,J.C. 1
365 Amani,D. 1
366 Jaquet,A. 1
367 Ékouévi,D.K. 1
368 Atakouma,Y.D. 1
369 Koko Lawson-Evi,A. 1
370 Mbaye,A.D. 1
371 Patassi,A. 1
372 Gueye,R.D. 1
373 Faye,M. 1
374 Dior,H. 1
375 Kotosso,A. 1
376 Kariyare,B.G. 1
377 Pakpame,P. 1
378 Mensah-Zukong,K.E. 1
379 Komi,A. 1
380 Gbadamassi,G. 1
381 Traoré,N. 1
382 Kouéta,F. 1
383 Hounhoui,G. 1
384 Traore,H.A. 1
385 Katile,D. 1
386 Hodonou,I. 1
387 Kalle,A. 1
388 Sagbo,G. 1
389 Minta,D. 1
390 Dembélé,M.S. 1
391 Adjide,H. 1
392 Cissé,T. 1
393 Tossa-Bagnan,L. 1
394 , 1
395 Diakité,F.F. 1
396 Fomsgaard,A. 1
397 Houngbè,F. 1
398 Azon-Kouanou,A. 1
399 Aaby,P.P. 1
400 Gougounon-Houéto,A. 1
401 Erikstrup,C. 1
402 Séhonou,J.J. 1
403 Alihonou,F. 1
404 Maïga,M.Y. 1
405 Koumakpaï,S. 1
406 Eugen-Olsen,J. 1
407 Drabo,J.Y. 1
408 Doumbia,M. 1
409 Soré,I. 1
410 Koné,N. 1
411 Koïta,A. 1
412 Héma,A.I. 1
413 Traoré,H.C. 1
414 Bado,G. 1
415 N'Diaye,C. 1
416 Traoré,M. 1
417 Yé,D. 1
418 Coulibaly,S.T. 1
419 Tapsoba,A. 1
420 Zoungrana,J. 1
421 Berthé,A. 1
422 Kaya,A.S. 1
423 Traore,E. 1
424 Diendéré,A.E. 1
425 Fomba,M. 1
426 Bognounou,R. 1
427 Traoré,A.M. 1
428 Zoungrana,L.A. 1
429 Sawadogo,A.B. 1
430 Sylla,M. 1
431 Zerbo,B. 1
432 Dicko,F.T. 1
433 Balestre,E. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 3
3 2557 5
4 2555 1
5 2552 3
6 2550 1
7 2549 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Quantification of freshness loss and an optimization approach for managing fresh fruit exportation
ปี พ.ศ. 2559
2 A multicenter randomized comparison between intravenous and perineural dexamethasone for ultrasound-guided infraclavicular block
3 A randomized comparison between conventional and waveform-confirmed loss of resistance for thoracic epidural blocks
4 Quality loss assessment and an optimization approach for scheduling fresh fruit exporting operations
ปี พ.ศ. 2557
5 Interventions for improving patients’ trust in doctors and groups of doctors
6 Synthesis of 2,3,6-trideoxy sugar triazole hybrids as potential new broad spectrum antimicrobial agents
7 Design, Synthesis and Biological evaluation of Bicyclic Iminosugar Hybrids: Conformational constraint as an effective tool for tailoring the selectivity of α-glucosidase inhibitors
8 Stereoselective synthesis of tetrahydrofuranyl 1,2,3-triazolyl C-nucleoside analogues by ‘click’ chemistry and investigation of their biological activity
9 Detection and management of drug-resistant tuberculosis in HIV-infected patients in lower-income countries
ปี พ.ศ. 2555
10 Implementation and adoption of the first national electronic health record: a qualitative exploration of the perspectives of key stakeholders in selected English care settings drawing on sociotechnical principles
ปี พ.ศ. 2552
11 Philanthropic activities by Japanese companies in Thailand in the era of CSR : a cale study of the Redemptorist Vocational School and Panasonic Thailand
12 Facilitating the Recruitment of Minority Ethnic People into Research: Qualitative Case Study of South Asians and Asthma
13 Reconfiguring Care for Chronic Disease with Home Monitoring: A Pilot Study Report on Telemetry-Supported Care for COPD Patients in the Lothian Region
ปี พ.ศ. 2550
14 Female production within the gall and male production on leaves by individual alates of a social aphid
ปี พ.ศ. 2549
15 Enhanced production of laccase by a marine fungus during treatment of colored effluents and synthetic dyes
16 Astegopteryx spinocephala (Hemiptera: Aphididae), a new aphid species producing sterile soldiers that guard eggs laid in their gall
17 Head-plug defense in a gall aphid