ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Morakot Tanticharoen
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มรกต ตันติเจริญ 27
2 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 16
3 Kobkul Laoteng 10
4 กอบกุล เหล่าเท้ง 10
5 Apiradee Hongsthong 8
6 อภิรดี หงส์ทอง 8
7 ภาวิณี เกิดฤทธิ์ 6
8 มธุรา สิริจันทรัตน์ 5
9 Matura Sirijuntarut 5
10 Supaporn Cheevadhanarak 5
11 พีรดา พรหมมีเนตร 3
12 Pavinee Kurdrid 3
13 Sanjukta Subudhi 3
14 Pavinee Kurdrit 3
15 Prasat Kittakoop 3
16 รวิสรา รื่นไวย์ 2
17 Wattana Jeamton 2
18 สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ 2
19 Rawisara Ruenwai 2
20 วัฒนา เจียมตน 2
21 นเรศ ดำรงชัย 2
22 Nares Damrongchai 2
23 Peerada Prommeenate 2
24 พัชราภรณ์ วงษา 2
25 S. Na-Ranong 2
26 Patcharaporn Wongsa 2
27 Alongkorn Amnuaykanjanasin 2
28 อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน 2
29 Marasri Ruengjitchatchawalya 2
30 สุกัญญา จีนเหนาะ 2
31 Juntira Punya 2
32 อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ 2
33 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ 2
34 Anuwat Tachaleat 2
35 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
36 Bruno Maresca 2
37 จันทิรา ปัญญา 2
38 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
39 Prasert Srikitikulchai 1
40 Sutichai Intamas 1
41 Panida Unagul 1
42 ณัฐพงษ์ เส็งพานิช 1
43 พนิดา อุนะกุล 1
44 Masahiko Isaka 1
45 Nattapong Sengpanich 1
46 ประสาท กิตตคุปต์ 1
47 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
48 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
49 Yodhathai Thebtaranonth 1
50 ไว ประทุมผาย 1
51 Kanyawim Kirtikara 1
52 วนิชา วิชัย 1
53 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
54 Supaporn Sawadjoon 1
55 Vanicha Vichai 1
56 Sukanya Jeennor 1
57 ศรีธนา ธรรมาธร 1
58 Boosya Bunnag 1
59 บุษยา บุนนาค 1
60 P. Kittakoop 1
61 Amnat Chidthaisong 1
62 วิพุธ พูลเจริญ 1
63 Pattsarun Cheawchanlertfa 1
64 Thaweesak Koanantakool 1
65 Sritana Thammathorn 1
66 เกรียงไกร ปอแก้ว 1
67 กานดา เลิศลดาลักษณ 1
68 Sudarat Dulsawat 1
69 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 1
70 มาซาฮิโกะ อิซากะ 1
71 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 1
72 Sansanalak Rachdawong 1
73 Kriengkrai Porkaew 1
74 Kanda Lertladaluck 1
75 Preerada Prommeenate 1
76 Wai Prathumpai 1
77 Sudsanguan Chusacultanachai 1
78 นำชัย ชีววิวรรธน์ 1
79 จิตติศักดิ์ เสนาจักร์ 1
80 Wiputh Pooljaroen 1
81 Rayakorn Yutthanasirikul 1
82 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
83 รยากร ยุทธนาสิริกุล 1
84 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 1
85 Jittisak Senachak 1
86 สุธาดา มุ่งภักดี 1
87 Sirintornthep Towprayoon 1
88 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
89 Sukunya Jeennor 1
90 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
91 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
92 ปรีชา การสุทธิ์ 1
93 Sutada Mungpakdee 1
94 Kitipong Promwong 1
95 S. Subudhi 1
96 Chairat Uthaipibull 1
97 Phuttawadee Phuengcharoen 1
98 Amporn Rungrod 1
99 เบญจมาศ ทิพย์มณเฑียร 1
100 Porntip Paungmoung 1
101 Sakarin Bhumiratana 1
102 Supanee Lerttriluck 1
103 อัมพร หรั่งรอด 1
104 La-eid Pengsopar 1
105 พรทิพย์ ผึ้งม่วง 1
106 นพพร เจตนชัย 1
107 ละเอียด เพ็งโสภา 1
108 วีระ โลหะ 1
109 Vanida Bhavakul 1
110 Suranat Phonghanpot 1
111 ศักรินทร์ ภูมิรัตน 1
112 Somchai Pongpattanakitshote 1
113 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
114 สุภาณี เลิศไตรรักษ์ 1
115 Veara Loha 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 4
3 2552 2
4 2551 5
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 6
8 2546 1
9 2545 1
10 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Biosynthesis of Xyrrolin, a New Cytotoxic Hybrid Polyketide/Non-ribosomal Peptide Pyrroline with Anticancer Potential, in Xylaria sp. BCC 1067
ปี พ.ศ. 2553
2 Up-regulated expression of desaturase genes of Mucor rouxii in response to low temperature associates with pre-existing cellular fatty acid constituents
3 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
4 Oxygen-induced expression of delta6-, delta9- and delta12-desaturase genes modulates fatty acid composition in Mucor rouxii
5 Identification of a heat shock-responsive cis-acting DNA sequence and its transcriptional regulator: their role in Spirulina-desD gene expression in response to heat stress
ปี พ.ศ. 2552
6 Discovery of insect-specific polyketide synthases, potential PKS-NRPS hybrids, and novel PKS clades in tropical fungi
7 Subcellular proteomic characterization of the high-temperature stress response of the cyanobacterium Spirulina platensis
ปี พ.ศ. 2551
8 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
9 Proteome analysis at the subcellular level of the cyanobacterium Spirulina platensis in response to low-temperature stress conditions
10 Evaluation of inoculum performance for enhancing gamma-linolenic acid production from Mucor rouxii
11 A combined stress response analysis of Spirulina platensis in terms of global differentially expressed proteins, and mRNA levels and stability of fatty acid biosynthesis genes
12 Isolation and functional characterization of Spirulina D6D gene promoter: Role of a putative GntR transcription factor in transcriptional regulation of D6D gene expression
ปี พ.ศ. 2550
13 Effect of two intermediate electron donors, NADPH and FADH2, on Spirulina ?6-desaturase co-expressed with two different immediate electron donors, cytochrome b5 and ferredoxin, in Escherichia coli
14 Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis
ปี พ.ศ. 2549
15 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditons
16 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
17 Targeted mutagenesis of a fatty acid delta6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II.
18 Revealing the complementation of ferredoxin by cytochrome b5 in the Spirulina-?6-desaturation reaction by N-terminal fusion and co-expression of the fungal-cytochrome b5 domain and Spirulina-?6-acyl-lipid desaturase
ปี พ.ศ. 2548
19 Diversity of type I polyketide synthase genes in the wood-decay fungus Xylaria sp. BCC 1067
20 Production of red pigments by the insect pathogenic fungus Cordyceps unilateralis BCC 1869
21 Promoter analysis of Mucor rouxii delta 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
22 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
23 Functional expression of Spirulina delta 6 desaturase gene in yeast, Saccharomyces cerevisiae
24 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
ปี พ.ศ. 2546
25 ดีเอ็นเอ ปริศนาลับรหัสชีวิต
ปี พ.ศ. 2545
26 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
ปี พ.ศ. 2533
27 การบำบัดและผลิตพลังงานจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังในถังปฏิกรณ์แบบตรึงเซล