ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kriskrai Sitthiseripratip
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Kriskra Sitthiseripratip
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 27
2 จินตมัย สุวรรณประทีป 14
3 Jintamai Suwanprateeb 14
4 Banchong Mahaisavariya 12
5 บรรจง มไหสวริยะ 11
6 Nattapon Chantarapanich 5
7 วิจิตร ธรานนท์ 4
8 Philip Oris 4
9 Samroeng Inglam 4
10 Wichit Tharanon 4
11 ตรงธรรม ทองดี 3
12 Trongtum Tongdee 3
13 Danu Prommin 3
14 Marut Wongcumchang 3
15 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
16 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
17 Siriwan Suebnukarn 3
18 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 3
19 Natapoom Vatanapatimakul 3
20 ดนุ พรหมมินทร์ 3
21 มารุต วงษ์คำช้าง 3
22 Surasith Piyasin 2
23 Yupaporn Kaewprom 2
24 Pattarawit Rukkul 2
25 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
26 Suthasinee Kasemsarn 2
27 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 2
28 ฟิลิป โอริส 2
29 ยุพาพร แก้วพรม 2
30 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 2
31 Rung-Arun Chumnanklang 2
32 Pongwit Siribodhi 2
33 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 2
34 Sedthawatt Sucharitpwatskul 2
35 Tratat Apatananon 2
36 Worawut Wisutmethangoon 1
37 Kannigar Dateraksa 1
38 Sukunthakan Ngernbamrung 1
39 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
40 Supakit Rooppakhun 1
41 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
42 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
43 ทศพล จันทร์คีรี 1
44 Tossapol Chunkiri 1
45 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
46 Dilip S Kittur 1
47 Napaphat Proprom 1
48 Panuwat Lertsithichai 1
49 Jesada Suvikrom 1
50 จุมพล วิลาศรัศมี 1
51 เจษฎา สุวิกรม 1
52 Kuljira Sujirote 1
53 ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย 1
54 สุภกิจ รูปขันธ์ 1
55 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
56 Paweena Uppanan 1
57 วนิดา จันทร์วิกูล 1
58 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
59 สิริพร โตนดแก้ว 1
60 Somruethai Channasanon 1
61 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
62 ปวีณา อุปนันต์ 1
63 Boonlom Thavornyutikarn 1
64 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
65 Pongnarin Jeamwatthanachai 1
66 Wanida Janvikul 1
67 Siriporn Tanodekaew 1
68 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
69 Bancha Chernchujit 1
70 Pruettha Nanakorn 1
71 Jos VANDER SLOTEN 1
72 อีริค โบเฮ็น 1
73 Rung-Arun Sanngam 1
74 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
75 Ir.Erik Bohez 1
76 Chalermchon Visayadamrong 1
77 สำเริง อินกล่ำ 1
78 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
79 ปฐวี คงขุนเทียน 1
80 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
81 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
82 ศุภชัย จันฝาก 1
83 รัตนา วรปัสสุ 1
84 สมภพ อมาตยกุล 1
85 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
86 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
87 จรัญ ธรานนท์ 1
88 P. Oris 1
89 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
90 Pitak Laoratanakul 1
91 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
92 Jaturong Jitsaard 1
93 H. Van Oosterwyck 1
94 R. Van Audekercke 1
95 E.L.J. Bohez 1
96 J. Vander Sloten 1
97 Pathawee Khongkhunthian 1
98 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
99 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
100 Peerapun Chivapornthip 1
101 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
102 Bohez, Erik L. J. 1
103 Ead Lorprayoon 1
104 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
105 Jackrit Suthakorn 1
106 Puttisak Puttawibul 1
107 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
108 Kitti Aroonjarattham 1
109 Suebsak Nanthavanij 1
110 Ekachai Chaichanasiri 1
111 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 1
112 Ekkarut Viyanit 1
113 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
114 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
115 Thanya Kiatiwat 1
116 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
117 Panya Aroonjarattham 1
118 Chumpon Wilasrusmee 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 8
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 3
8 2549 8
9 2547 2
10 2546 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Biomechanical evaluation of a novel porous-structure implant: finite element study.
ปี พ.ศ. 2555
2 Scaffold library for tissue engineering: a geometric evaluation
ปี พ.ศ. 2554
3 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur
ปี พ.ศ. 2553
4 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus : a finite element study
5 Biomechanics of index finger during mouse click
6 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
7 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
8 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
9 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
10 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
11 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
ปี พ.ศ. 2552
12 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
13 A Finite Element Study of Stress Distributions in Normal and Osteoarthritic Knee Joints
ปี พ.ศ. 2551
14 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
15 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
16 Three-dimensional aortic aneurysm model and endovascular repair: An educational tool for surgical trainees
ปี พ.ศ. 2550
17 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
18 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
19 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
21 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
22 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
23 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
24 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
25 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
26 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
27 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2547
28 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
29 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
30 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
31 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture