ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kriskra Sitthiseripratip
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Kriskrai Sitthiseripratip
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 27
2 จินตมัย สุวรรณประทีป 14
3 Jintamai Suwanprateeb 14
4 Banchong Mahaisavariya 12
5 บรรจง มไหสวริยะ 11
6 Nattapon Chantarapanich 5
7 Samroeng Inglam 4
8 Wichit Tharanon 4
9 วิจิตร ธรานนท์ 4
10 Philip Oris 4
11 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
12 Thammarat Panyathanmaporn 3
13 Danu Prommin 3
14 ดนุ พรหมมินทร์ 3
15 Siriwan Suebnukarn 3
16 Trongtum Tongdee 3
17 Marut Wongcumchang 3
18 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
19 ตรงธรรม ทองดี 3
20 มารุต วงษ์คำช้าง 3
21 Natapoom Vatanapatimakul 3
22 ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล 3
23 Rung-Arun Chumnanklang 2
24 Suthasinee Kasemsarn 2
25 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 2
26 Pongwit Siribodhi 2
27 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
28 Tratat Apatananon 2
29 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 2
30 ฟิลิป โอริส 2
31 สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 2
32 Sedthawatt Sucharitpwatskul 2
33 Yupaporn Kaewprom 2
34 ยุพาพร แก้วพรม 2
35 Pattarawit Rukkul 2
36 Surasith Piyasin 2
37 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
38 Pitak Laoratanakul 1
39 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
40 Jaturong Jitsaard 1
41 Boonlom Thavornyutikarn 1
42 E.L.J. Bohez 1
43 R. Van Audekercke 1
44 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
45 J. Vander Sloten 1
46 H. Van Oosterwyck 1
47 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
48 Somruethai Channasanon 1
49 Wanida Janvikul 1
50 Siriporn Tanodekaew 1
51 Rung-Arun Sanngam 1
52 สิริพร โตนดแก้ว 1
53 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
54 ปวีณา อุปนันต์ 1
55 P. Oris 1
56 วนิดา จันทร์วิกูล 1
57 Paweena Uppanan 1
58 Ekachai Chaichanasiri 1
59 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 1
60 Ekkarut Viyanit 1
61 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
62 Wichit Tharanont 1
63 ศิริวรรณ สืบนุการณ์ 1
64 สำเริง อินกล่ำ 1
65 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
66 Suebsak Nanthavanij 1
67 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
68 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
69 Pathawee Khongkhunthian 1
70 สมภพ อมาตยกุล 1
71 ปฐวี คงขุนเทียน 1
72 ปองวิทย์ ศิริโพธิ 1
73 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
74 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
75 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
76 ศุภชัย จันฝาก 1
77 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
78 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
79 รัตนา วรปัสสุ 1
80 จรัญ ธรานนท์ 1
81 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
82 Chumpon Wilasrusmee 1
83 Jackrit Suthakorn 1
84 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
85 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
86 Jesada Suvikrom 1
87 Panuwat Lertsithichai 1
88 Dilip S Kittur 1
89 Napaphat Proprom 1
90 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 1
91 Pongnarin Jeamwatthanachai 1
92 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
93 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
94 Peerapun Chivapornthip 1
95 Panya Aroonjarattham 1
96 Bohez, Erik L. J. 1
97 Ead Lorprayoon 1
98 Thanya Kiatiwat 1
99 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
100 Puttisak Puttawibul 1
101 Kitti Aroonjarattham 1
102 จุมพล วิลาศรัศมี 1
103 เจษฎา สุวิกรม 1
104 Bancha Chernchujit 1
105 Pruettha Nanakorn 1
106 สุภกิจ รูปขันธ์ 1
107 Supakit Rooppakhun 1
108 อีริค โบเฮ็น 1
109 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 1
110 Erik L.J. BOHEZ 1
111 Ir.Erik Bohez 1
112 พฤธา ณ นคร 1
113 ทศพล จันทร์คีรี 1
114 Tossapol Chunkiri 1
115 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
116 Worawut Wisutmethangoon 1
117 Kuljira Sujirote 1
118 ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย 1
119 Kannigar Dateraksa 1
120 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 1
121 Chalermchon Visayadamrong 1
122 Sukunthakan Ngernbamrung 1
123 เฉลิมชนม์ ไวศยะดำรงค์ 1
124 Jos VANDER SLOTEN 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 8
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 3
8 2549 8
9 2547 2
10 2546 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Biomechanical evaluation of a novel porous-structure implant: finite element study.
ปี พ.ศ. 2555
2 Scaffold library for tissue engineering: a geometric evaluation
ปี พ.ศ. 2554
3 Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femur
ปี พ.ศ. 2553
4 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus : a finite element study
5 Biomechanics of index finger during mouse click
6 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
7 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
8 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
9 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
10 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
11 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
ปี พ.ศ. 2552
12 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
13 A Finite Element Study of Stress Distributions in Normal and Osteoarthritic Knee Joints
ปี พ.ศ. 2551
14 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
15 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
16 Three-dimensional aortic aneurysm model and endovascular repair: An educational tool for surgical trainees
ปี พ.ศ. 2550
17 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
18 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis
19 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
21 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
22 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
23 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
24 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
25 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
26 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
27 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2547
28 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
29 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
30 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
31 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture