ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Azizan, Siti Norbaya
หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zamli, Kamal Zuhairi 1
2 Ismail, Issham 1
3 Mohamad Yusoff, Izham 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2550 1
ผลงานวิจัย