ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โศภิดา สังข์สุนทร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สุพัตรา สอนจันทร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sopida Sungsoontorn 1
2 ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 1
3 Phadungsak Ratanadecho 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2541 1