ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โกวิท น้อยโคตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสำรวจความหลากหลายของสัตว์มีกระดูกสันหลังในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์
2 การสำรวจความหลากหลายของสัตว์มีกระดูกสันหลังในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2556
3 ความหลากชนิด คุณสมบัติทางยาสมุนไพร สารสำคัญ และการวิเคราะห์จีโนม ของพืช สกุล Cissus ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาคุณสมบัติทางยาสมุนไพรของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาคุณสมบัติทางยาสมุนไพรของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ในถ้ำธารลอด จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2544
7 ความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัยและลูกอ๊อดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของปลากะรังวงศ์ย่อยอีพิเนพฟีลินีในประเทศไทย