ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 4
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2551 3
7 2550 1
8 2549 1
9 2547 1
10 2546 2
11 543 74
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการการศึกษาการประเมินคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ Cement Stabilized Materials
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาสภาพการใช้งานและวิธีการเปลี่ยนแผ่นยางรอง Bearing Pad ในสะพานกรมทางหลวง (ระยะสุดท้าย)
3 โครงการประเมินโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหวของสะพานสารสิน 2 และสะพานเทพกระษัตรี
4 รายงานฉบับที่ วพ.304 การใช้วัสดุใยสังเคราะห์เสริมกำลังโครงสร้างทางลาดยางเพื่อต้านทานการเกิดร่องล้อ
5 การศึกษาสภาพการใช้งานและวิธีการเปลี่ยนแผ่นยางรอง Bearing Pad ในสะพานกรมทางหลวง (ระยะสุดท้าย)
ปี พ.ศ. 2555
6 โครงการศึกษาสภาพความฝืดผิวทางของถนนประเภทต่างๆ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
7 โครงการตรวจสอบสภาพความฝืดผิวทางของถนนลาดยางในประเทศไทย
8 โครงการวิจัยการใช้วัสดุใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มค่าความมั่นคงของคันทางและความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่
ปี พ.ศ. 2553
9 รายงานฉบับที่ วพ.214 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการใช้วัสดุโฟมแอสฟัลต์เป็นวัสดุเชื่อมประสานในการนำวัสดุชั้นทางเก่ามาใช้ใหม่ในประเทศไทย
10 รายงานฉบับที่ วพ.213 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่สามารถระบายน้ำได้
11 รายงานฉบับที่ วพ.212 คุณลักษณะทางวิศวกรรมของวัสดุผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2551
12 การประยุกต์ใช้มาตรฐาน Superpave ในการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตของประเทศไทย
13 รายงานฉบับที่ วพ.261 โครงการสำรวจสภาพความเสียหายและหาสาเหตุของความเสียหายหลักของถนนลาดยางในประเทศไทย
14 รายงานฉบับที่ วพ.260 การทดสอบหาค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุโครงสร้างทางชนิดวัสดุมวลรวมที่ไม่เกาะตัว
ปี พ.ศ. 2550
15 รายงานฉบับที่ วพ.239 วิธีการออกแบบส่วนผสมสำหรับวัสดุงานทางที่ปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมสำหรับวัสดุที่ใช้ในงานทางด้วยซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2549
16 รายงานฉบับที่ วพ.227 คุณสมบัติด้านการต้านทานความล้าของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่เจาะเก็บจากสนาม
ปี พ.ศ. 2547
17 รายงานฉบับที่ วพ.211 การตรวจวัดการอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นคอนกรีตโดยเครื่องมือ GPR และ FWD
ปี พ.ศ. 2546
18 รายงานฉบับที่ วพ.204 คุณสมบัติความต้านทานต่อแรงดึงทางอ้อม (INDIRECT TENSILE STRENGTH)และค่าโมดูลัสคืนตัว (RESILIENT MODULUS) ของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตในประเทศไทย
19 รายงานฉบับที่ วพ.205 การประเมินคุณสมบัติของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้งานอยู่ในประเทศไทยโดยใช้ข้อกำหนดของซูเปอร์เพฟ