ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทัยวรรณ ฉัตรธง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 1
6 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสังเคราะห์บริบทองค์รวมการใช้ประโยชน์ของเหลือจากกล้วยและการใช้ประโยชน์จากกากไซรัปกล้วย
ปี พ.ศ. 2553
2 แนวทางการพัฒนาสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวชาวไทยของจังหวัดพิษณุโลก
3 การผลิตอังคักที่ปลอดภัยจากเศษก๋วยเตี๋ยว
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อโครงการ การพัฒนาไอศกรีมกะทิลดไขมันเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนามอลทิทอลไซรัปทดแทนน้ำตาลทรายในฝอยทอง (ขนมไทย)
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาปลาทูเค็มเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
7 การจำลองแบบวิสโคอิลาสติกของมะม่วงกวน / อุทัยวรรณ ฉัตรธง