ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาณัติ เรืองรัศมี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อาณํติ เรื่องรัศมี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9
2 ณกรณ์ แก้วปิ่นทอง 5
3 เป็นหนึ่ง วานิชชัย 3
4 ศิริชัย อังคสิงห์ 2
5 วัชรพงษ์ นาคะวงค์ 2
6 อาทิตย์ อินทวี 2
7 สุพจน์ เตชวรสินสกุล 2
8 เอนก ศิริพานิชกร 2
9 นพดล เพียรเวช 2
10 อมร พิมานมาศ 2
11 วิโรจน์ บุญญภิญโญ 2
12 นคร ภู่วโรดม 1
13 ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ 1
14 จิตติ ปาลศรี 1
15 อภิชาต วงศ์ดี 1
16 ศรประสิทธิ์ ลำภา 1
17 นัทธสม อินทรกำแหง 1
18 ศิริพล ศิริพละ 1
19 พชร เครือวิทย์ 1
20 อาทิตย์ อุ่นคำ 1
21 สิทธิกร ถาวรรัตนวณิช 1
22 วีระ เหมืองสิน 1
23 นพพร แซ่เหล่ม 1
24 ปิยะวัชร ฝอยทอง 1
25 พงศกร จันทะราช 1
26 พรพรรณ วงศ์เมืองแก่น 1
27 วริษฐ์ ประทักษิธร 1
28 วิศรุช ประเสริฐสุขุม 1
29 วีระสิทธิ์ ศรีสมัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 4
6 2553 3
7 2552 3
8 2551 4
9 2549 3
10 2547 2
11 2546 3
12 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเพิ่มสมรรถนะของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ค้ำยันที่กันการโก่งเดาะ
2 การเพิ่มสมรรถนะของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ค้ำยันที่กันการโก่งเดาะ
3 การศึกษาพฤติกรรมของที่รองรับแบบอีลาสโตเมอริคที่มีเดือย
4 การเสริมกำลังของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยกรอบเหล็กหน้าตัดรูปตัวที
ปี พ.ศ. 2557
5 พฤติกรรมของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงสึนามิและน้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2556
6 พฤติกรรมแบบวัฏจักรของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการต่อทาบ ด้วยข้อต่อเชิงกล
ปี พ.ศ. 2555
7 พฤติกรรมหลังโก่งเดาะของเหล็กเสริมที่มีการค้ำยันทางด้านข้างแบบไม่เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2554
8 พฤติกรรมไม่เชิงเส้นแบบวัฏจักรของเหล็กเสริมที่มีการเสริมปลอกยึดรั้งเหล็กเสริม
9 การโก่งเดาะของเหล็กเสริมตามยาวที่มีการค้ำยันทางด้านข้างโดยเหล็กเสริมตามขวาง
10 การเพิ่มกำลังรับแรงเฉือนขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยกรงเหล็กหุ้มภายนอก
11 โครงการวิจัยการบรรเทาความเสียหายจากแผ่นดินไหวและสภาวะแวดล้อมต่อระบบโครงสร้างไลฟ์ไลน์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2553
12 การลดผลตอบสนองแผ่นดินไหวของสะพานด้วยแบริ่งที่มีตัวหน่วงของเหลวแม่เหล็กอยู่ภายใน
13 การพัฒนาโปรแกรมคำนวณแบบขนานที่ปรับปรุงประสิทธิภาพได้สำหรับปัญหาที่มีหลายระดับความละเอียด: กรณีศึกษาการจำลองสึนามิ
14 อัตราการขยายตัวของคลื่นแผ่นดินไหวในพื้นที่เสี่ยงภัย
ปี พ.ศ. 2552
15 ผลตอบสนองของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงสึนามิ
16 การลดผลตอบสนองแผ่นดินไหวของสะพานด้วยแบริ่งที่มีตัวหน่วงของเหลวแม่เหล็กอยู่ภายใน
17 ผลตอบสนองของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงสึนามิ
ปี พ.ศ. 2551
18 การพยากรณ์สึนามิโดยวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม
19 การควบคุมแบบเซมิแอคทีฟของแบริ่งที่มีตัวหน่วงของเหลวแม่เหล็กอยู่ภายในภายใต้แรงกระทำสองทิศทาง
20 การพยากรณ์สึนามิโดยวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม
21 การควบคุมแบบเซมิแอคทีฟของแบริ่งที่มีตัวหน่วงของเหลวแม่เหล็กอยู่ภายใน ภายใต้แรงกระทำสองทิศทาง
ปี พ.ศ. 2549
22 ความบอบบางของอาคารที่เสียหายในเหตุการณ์สึนามิวันที่ 26 ธันวาคม 2547
23 การจำลองสึนามิที่มีผลต่อบริเวณอ่าวไทย
24 แผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวเชิงความน่าจะเป็นของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
25 สเปกตรัมของผลตอบสนองที่พิจารณาผลของแผ่นดินไหวสองทิศทาง
26 สเปกตรัมของผลตอบสนองที่พิจารณาผลของแผ่นดินไหวสองทิศทาง
ปี พ.ศ. 2546
27 พฤติกรรมของคอนกรีตที่ถูกโอบรัดในเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ของ 90 องศาภายใต้แรงอัดตามแนวแกน
28 การควบคุมแบบเซมิแอคทีฟของผลตอบสนองไม่เชิงเส้นของอาคารด้วยตัวหน่วงปรับค่าได้
29 การวิเคราะห์ผลตอบสนองแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีผลักด้านข้างแบบเป็นวัฏจักร