ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมร พิมานมาศ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2552 1
3 2551 1
4 2550 2
5 2548 1
6 2547 1
7 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การใช้เฟอโรซีเมนต์เพื่อเสริมกำลังเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ได้ออกแบบให้รับแรงแผ่นดินไหว
ปี พ.ศ. 2552
2 การเตรียมความพร้อมองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับมือภัยพิบัติเนื่องจากแผ่นดินไหว
ปี พ.ศ. 2551
3 การเตรียมความพร้อมองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับมือแผ่นดินไหว
ปี พ.ศ. 2550
4 Behavior and failure mode of reinforced concrete members damaged by pre-cracking
5 The effect of long-term creep and prestressing on moment redistribution of balanced cantilever cast-in-place segmental bridge
ปี พ.ศ. 2548
6 พฤติกรรมและการวิบัติขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความเสียหายจากรอยร้าวโครงสร้างล่วงหน้า
ปี พ.ศ. 2547
7 พฤติกรรมและการวิบัติขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความเสียหายจากรอยร้าวโครงสร้างล่วงหน้า