ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการศึกษาสภาพความฝืดของถนนประเภทต่างๆ ในประเทศไทย
2 รายงานฉบับที่ วพ.285 การนำวิธีการออกแบบส่วนผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Superpave มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
3 รายงานฉบับที่ วพ.284 การเลือกยางแอสฟัลต์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานต่างๆของถนนในประเทศไทย
4 การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมบนทางหลวง
5 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุท้องถิ่นเพื่อการออกแบบคันทาง
6 โครงการศึกษาสภาพความฝืดผิวทางของถนนประเภทต่างๆ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
7 โครงการตรวจสอบสภาพความฝืดผิวทางของถนนลาดยางในประเทศไทย
8 โครงการติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางธรณีเทคนิคในระยะยาวเพื่อการปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ
9 โครงการวิจัยการใช้วัสดุใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มค่าความมั่นคงของคันทางและความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่
10 การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุท้องถิ่นเพื่อการออกแบบคันทาง
11 โครงการการจัดการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
12 รายงานฉบับที่ วพ.296 โครงการวิจัยผิวทางต้านร่องล้อ
13 รายงานฉบับที่ วพ.294 ความคงทนของวัสดุผสมซีเมนต์เพื่อการนำมาใช้เป็นพื้นทาง
14 รายงานฉบับที่ วพ.293 การวิเคราะห์แหล่งวัสดุงานทางในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และชัยนาท โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2553
15 โครงการการจัดทำคู่มือการออกแบบและการก่อสร้างวัสดุชั้นทางโดยใช้หินเชลผุ
ปี พ.ศ. 2552
16 รายงานฉบับที่ วพ.263 การศึกษาพฤติกรรมคันทางเสริมแรง
ปี พ.ศ. 2551
17 รายงานฉบับที่ วพ.260 การทดสอบหาค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุโครงสร้างทางชนิดวัสดุมวลรวมที่ไม่เกาะตัว
ปี พ.ศ. 2547
18 พฤติกรรมการรับแรงอัดแกนเดียวของดินแกรนิตที่ปรับเสถียรภาพด้วยเถ้าลอยผสมซีเมนต์สำหรับเป็นวัสดุก่อสร้างทาง = Uniaxial compression behavior of cement-fly ash stabilized granitic soils for road construction material / อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง