ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรเชษฐ์ ชุติมา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาพฤติกรรมชิ้นส่วน HGA ขณะถูกจับยึดด้วย Shipping Comb
2 ข้อพิจารณาในการนำวัสดุคอมโพสิตมาผลิตคานกันกระแทกด้านข้างรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชน สำหรับแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม 10 ประเภท ที่เกิดอันตรายสูงสุด [50]
4 การศึกษาผลกระทบของการใช้ Used Swage Ball ต่อประสิทธิภาพของชุดหัวอ่านข้อมูล
5 ผลกระทบของความยืดหยุ่นของแอร์แบริ่งต่อสมบัติการสั่นสะเทือนของซัสเพนชั่นและหัวอ่าน
ปี พ.ศ. 2550
6 การศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชน สำหรับแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม 10 ประเภท ที่เกิดอันตรายสูงสุด
7 ตัวกรองชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติเพื่อกำจัดแอมโมเนียไนไตรท์และไนเตรทร่วมกับระบบเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำในสระหรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ระยะที่ 2)