ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพัตรา บัวที
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 3
3 2551 3
4 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 พฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของสตรีวัยกลางคน ที่อาศัยอยู่ที่บ้านลาดสระบัว อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
2 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
3 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
4 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2554
5 การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ
6 การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ
7 การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ
ปี พ.ศ. 2551
8 ผลของการพยาบาลด้วยระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง
9 ผลของการพยาบาลด้วยระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง
10 ผลของการพยาบาลด้วยระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง
ปี พ.ศ. 2545
11 การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย
12 การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย
13 การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย