ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาระบบโครงสร้างกำแพงรับแรงเฉือนคู่ควบแบบผสมโดยใช้คานเหล็กแบบยึดรั้งบางส่วนสำหรับการออกแบบอาคารสูงต้านทานแรงแผ่นดินไหว
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษารูปแบบการถ่ายแรงเฉือนที่เหมาะสมในโครงสร้างประสมระหว่างคานเหล็กรูปพรรณกับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบกลวงที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย
3 การพัฒนาความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของโครงสร้างเหล็ก
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนามาตรฐาน มยผ. 1311-50 สำหรับการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร
5 การพัฒนาองค์อาคารรั้งยึดที่ไม่โก่งเดาะ สำหรับการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 การทดสอบโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีผนังอิฐก่อภายใต้แรงสลับทิส
ปี พ.ศ. 2552
7 การทดสอบโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงสลับทิศ
ปี พ.ศ. 2551
8 การจัดทำประมวลข้อบังคับอาคารสำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 2: ด้านน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคารและอายุการใช้งานของอาคาร
9 การศึกษาวิจัยการรับน้ำหนักบรรทุกของรอยต่อในโครงสร้างระบบ Precast Bearing Wall [50]
10 การศึกษาผลกระทบของรูปร่างขอบคมตัดที่มีต่อผิวงานตัดในกระบวนการตัดไฟน์แบลงค์โดยการใช้วิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ [50]
11 การประเมินผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีสถิตไม่เชิงเส้น สำหรับโครงยึดรั้งเหล็กแบบรวมศูนย์ภายใต้แรงแผ่นดินไหว
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษาวิจัยการรับน้ำหนักบรรทุกของรอยต่อในโครงสร้างระบบ Precast Bearing Wall
13 พฤติกรรมของโครงข้อแข็งเหล็กเสริมด้วยองค์อาคารยึดรั้งบริเวณข้อต่อภายใต้แรงแผ่นดินไหว (ระยะที่ 2)