ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2559 1
5 2552 1
6 2549 1
7 2539 1
8 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ปัญหาการใช้กรรมสิทธิ์ในโครงการจัดสรรที่ดิน : กรณีศึกษาโครงการจัดสรรที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2561
2 ปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพ : ศึกษากรณีในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2560
3 ปัญหาทางกฎหมายของคนพิการในการเข้าถึงสิทธิด้านการทำงานในสถานประกอบการ
ปี พ.ศ. 2559
4 สภาพปัญหาจาการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ : ศึกษาคดีในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
5 ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญา :ศึกษาระบบการดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล
ปี พ.ศ. 2549
6 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องโทษ : กรณีศึกษาเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2539
7 การพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม