ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมโพธิ อยู่ไว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 2
3 2554 3
4 2553 6
5 2551 3
6 2550 1
7 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การปรับปรุงคุณสมบัติของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพโดยใช้วิธีสุญญากาศร่วมกับแผ่นระบายน้ำแนวดิ่ง
ปี พ.ศ. 2555
2 พฤติกรรมของคันทางเสริมแรงรองรับด้วยเสาเข็ม
3 พฤติกรรมของคันทางเสริมแรงรองรับด้วยเสาเข็ม
ปี พ.ศ. 2554
4 พฤติกรรมของชิ้นยางรถยนต์ที่ใช้แล้วผสมกับทรายและซีเมนต์ภายใต้แรงกระทำแบบวัฏจักรสำหรับใช้เป็นชั้นรองผิวทางในงานถนน
5 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขของโครงสร้างใต้ดินและการทรุดตัวของคอสะพาน
6 การศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของวัสดุในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
ปี พ.ศ. 2553
7 รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง
8 รายงานฉบับที่ วพ.287 ร่าง คู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง
9 รายงานฉบับที่ วพ.288 รายงานทางวิศวกรรมประกอบ ร่าง คู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง
10 รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง
11 การปรับปรุงคุณสมบัติของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพโดยใช้วิธีสุญญากาศร่วมกับแผ่นระบายน้ำแนวดิ่ง
12 การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุประสาน
ปี พ.ศ. 2551
13 การจัดทำประมวลข้อบังคับอาคารสำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 2: ด้านน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคารและอายุการใช้งานของอาคาร
14 การปรับปรุงคุณสมบัติของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพโดยใช้วิธีสุญญากาศร่วมกับแผ่นระบายน้ำแนวดิ่ง
15 การนำชิ้นยางรถยนต์ใช้แล้วผสมกับวัสดุมวลเม็ดหยาบและซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุถมเบาในการสร้างคันดินสำหรับงานถนน
ปี พ.ศ. 2550
16 การปรับปรุงคุณสมบัติของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพโดยใช้วิธีสุญญากาศร่วมกับแผ่นระบายน้ำแนวดิ่ง