ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศรี จงรุ่งเรือง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การศึกษาและการออกแบบไซโคลนเพื่อลดปริมาณอนุภาคในแก๊ส ที่ได้จากการเผาไหม้
2 อุปกรณ์หุงต้มพลังแสงอาทิตย์เสริมด้วยพลังไฟฟ้า
3 การศึกษาและออกแบบเตาเผามูลฝอยชนิดห้องเผาไหม้เดี่ยว
ปี พ.ศ. 2538
4 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในเตาชนิดท่อไฟ
ปี พ.ศ. 2531
5 การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดค่าการปล่อยออกรังสีความร้อน แบบครึ่งทรงกลม
ปี พ.ศ. 2530
6 การศึกษาระบบสะสมพลังงานความร้อนชนิดแอร์-รอคเบด. ตอนที่ 2 การศึกษาสมรรถนะของหน่วยสะสมพลังงานความร้อน
7 การจำลองแบบถังสะสมความร้อนชนิดใช้อากาศและก้อนหิน
ปี พ.ศ. 2529
8 เครื่องอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงด้วยพลังแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2528
9 การศึกษาระบบสะสมพลังงานความร้อนชนิดแอร์-รอดเบด ตอนที่ 1 การหาสูตรหาความดันลดและสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเชิงปริมาตร
ปี พ.ศ. 2526
10 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบปรับสภาวะอากาศโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
11 การศึกษาผิวซีเล็กตีฟเพื่อใช้กับแผงรับแสงอาทิตย์
12 เครื่องอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
13 เครื่องอบกล้วยโดยใช้พลังงานไฟฟ้าควบแสงอาทิตย์