ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพร ตั๊นสกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2550 1
6 2548 1
7 2534 3
8 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาอาหารเชิงหน้าที่พิเศษจากฟักข้าวชนิด้นสวรรค์ที่ผลิตจากRhodococcussp. MI 2 สอดไส้ฟักข้าว
ปี พ.ศ. 2561
2 ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักโดยเซลลูโลสที่ผลิตจากแบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่ Rhodococcus sp. MI 2
ปี พ.ศ. 2553
3 การโคลนจีนที่สร้างโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท (PHA) ของ Rhodopseudomonas palustris สายพันธุ์ NCiB8288 เข้าไปยัง Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2552
4 อัลคาไลด์โปรตีเนสของแบคทีเรียที่ได้แยกได้จากมูลค้างคาว
ปี พ.ศ. 2550
5 การต้านแบคทีเรีย และ/หรือการผลิตโปรตีเนสของแบคทีเรียแลกติกแอซิดและแบคทีเรียชนิด purple nonsulfurที่แยกได้จากมูลไก่
ปี พ.ศ. 2548
6 การคัดเลือกแบคทีเรีย ชนิดเพอเพิลนอนซัลเฟอร์ที่ผลิตไบโอโพลีเมอร์
ปี พ.ศ. 2534
7 การวิเคราะห์ดีเอนเอของ Streptomyces spp. ที่ตัดด้วยเรสทริกชันเอนไซม์โดยอะกาโรสเจลอิเลกโทรโฟรีซีส
8 การวิเคราะห์ดีเอ็นเอของ Streptomyces spp. ที่ตัดด้วยเรสทริกชันเอนไซม์โดยอะกาโรสเจลอิเลกโทรโฟรีซีส
9 การวิเคราะห์ดีเอนเอของ Streptomyces spp. ที่ตัดด้วยเรสทริกชันเอนไซม โดย อะกาโรสเจลอิเลกโทรโฟรีซีส