ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ ฤทธิเดช
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเรียนรู้รำวงชาวบ้านอย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2558
2 การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนเพื่อเสริมสร้างเด็กและเยาวชนรับรู้คุณค่าของตนเอง
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลยศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี)
4 การพัฒนานวัตกรรมการอ่านและเขียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลร
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแบบบูรณาการระดับจังหวัด : รายงานการวิจัย
7 การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแบบบูรณาการระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2551
8 การติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ปี พ.ศ. 2536
9 การศึกษาความต้องการเพิ่มสมรรถภาพการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพของครูวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแบบบูรณาการระดับจังหวัด