ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศักดิ์ชัย โตภานุรักษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การประเมินประสิทธิภาพการผลิตและพันธุกรรมโคนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จ. สระแก้ว
2 การสำรวจพยาธิภายนอกชนิดต่างๆ ที่พบในปลาหางนกยูงที่ตลาดซันเดย์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
3 โครงการการประเมินความเสี่ยงในการนำหรือแพร่เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2543
4 การประเมินประสิทธิภาพการผลิตและพันธุกรรมโคนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
5 การเปรียบเทียบวิธีปรับปริมาณน้ำนมมาตรฐานที่ 300 วัน ของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนและลูกผสม
6 การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ำนมในโคนมลูกผสมโดยใช้บันทึกผลผลิตในวันทดสอบ
ปี พ.ศ. 2539
7 ดัชนีคัดเลือกโครุ่นพันธุ์บราห์มัน
ปี พ.ศ. 2535
8 การประเมินคุณค่าพ่อพันธุ์กระบือปลัก
9 การประเมินคุณค่าพ่อพันธุ์กระบือปลัก