ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒิ ทักษิณธรรม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 4
3 2546 2
4 2545 1
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2555
2 การเจริญของลูกอ๊อดปาดบ้าน (Polypedates leucomystax)
3 การเปรียบเทียบความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในเส้นทางเดินป่าของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชที่ถูกรบกวนและไม่ถูกรบกวน
4 ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
ปี พ.ศ. 2555
5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า บริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ปี 2554
6 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของงูเขียวหางไหม้ ด้วยการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นส่วน ยีนสร้างไซโตโครม บี ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
7 การศึกษาความหลากหลายทาพันธุกรรมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา
8 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและสัณฐานวิทยาของกบน้ำกร่อย
ปี พ.ศ. 2546
9 ความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัย และลูกอ๊อดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง
10 ความหลากหลายของกบตัวเต็มวัย และลูกอ๊อดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง
ปี พ.ศ. 2545
11 ความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัย และลูกอ๊อดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง