ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ กนกศิลปธรรม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัทรลดา ผสมทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2553 1
5 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การโคลนนิ่งยีนเคอราติเนสจาก Fervidobacterium spp. ชอบร้อนสูงที่แยกได้จากน้ำพุร้อนในประเทศไทยสำหรับกำจัดขยะขนสัตว์ปีกจากโรงฆ่าสัตว์
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาจุลินทรีย์ชอบร้อนสูงยิ่งยวดและจุลินทรีย์ดึกดำบรรพ์จากน้ำพุร้อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นต่อไป
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาจุลินทรีย์ชอบร้อนสูงยิ่งยวดและจุลินทรีย์ดึกดำบรรพ์ จากน้ำพุร้อนเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นต่อไป
ปี พ.ศ. 2553
4 การแยกเชื้อบริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติทางสรีรวิทยาของอาเคียชอบร้อนสูงชนิดใหม่ "Pyrocouccus sp.strain Pikanate 5017" จากน้ำพุร้อนโป่งเดือด อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ปี พ.ศ. 2550
5 บทบาทของเป็ดไล่ทุ่งในอำเภอบางเลนต่อการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในจังหวัดนครปฐม (ปีที่ 2) โครงการ 2 ปี