ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทยา สุมามาลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 1
4 2556 1
5 2554 1
6 2551 1
7 2538 1
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ความต้องการโภชนะของโคนมในประเทศไทย: ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของโคนมทดแทนฝูง
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนมและผลิตน้ำนมคุณภาพดีเยี่ยม
ปี พ.ศ. 2559
3 ผลของระดับโปรตีน และพลังงานในสูตรอาหารผสมเสร็จที่มีต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตเนื้อคุณภาพสูง ของโคลูกผสมแองกัสเพศผู้ตอนช่วงขุนระยะสุดท้าย
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลของระดับการใช้กากมันสำปะหลังแห้งในสูตรอาหารโคขุนต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตคุณภาพซาก และต้นทุนในการผลิตเนื้อคุณภาพสูงของโคลูกผสมทาจิมะเพศผู้ตอน
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาคุณภาพของพืชหมักในถุงพลาสติกดำที่อายุการเก็บรักษาต่างๆ
ปี พ.ศ. 2551
6 การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ากินนีสีม่วงในโคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2538
7 ผลของชนิดอาหารหลักที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตเนื้อและตับของเป็ดเทศเพศผู้