ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชิต มาลาเวช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คมกฤช แก่นทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2552 3
3 2551 3
4 2550 1
5 2542 1
6 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาจุดเสี่ยงของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ในอาคารที่พักอาศัยเก่า
ปี พ.ศ. 2552
2 การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
3 การพัฒนาระบบปรับอากาศในรถยนต์โดยใช้เพลเทียร์ร่วมกับสารดูดความชื้น
4 การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2551
5 การออกแบและพัฒนาระบบปรับอากาศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในรถยนต์
6 การพัฒนาระบบปรับอากาศในรถยนต์โดยใช้เพลเทียร์ร่วมกับสารดูดความชื้น
7 การพัฒนาระบบปรับอากาศในรถยนต์โดยใช้เพลเทียร์ร่วมกับสารดูดความชื้น
ปี พ.ศ. 2550
8 การออกแบและพัฒนาระบบปรับอากาศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในรถยนต์
ปี พ.ศ. 2542
9 เครื่องให้อาหารกุ้งอัตโนมัติ