ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรินทร์ กาสลัก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 พฤติกรรมและกำลังรับน้ำหนักของฐานรากแผ่เดี่ยวและแผ่ผืนรวมในทรายละเอียดปนตะกอน
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาและออกแบบโครงการนำร่องการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
ปี พ.ศ. 2552
3 สำรวจและออกแบบก่อสร้างด่านศุลการกรหนองคายแห่งใหม่
4 จัดทำแผนแม่บทและออกแบบการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี จังหวัดหนองบัวลำภู
5 ผิวจราจรแอสฟัลต์แบบพรุน : กรณีศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
6 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรในพื้นที่ภัยแล้ง จำนวน 1.9 ล้านไร่
ปี พ.ศ. 2544
7 เสาเข็มเจาะสำหรับฐานรากอาคารต่ำ
ปี พ.ศ. 2543
8 เสาเข็มเจาะสำหรับฐานรากอาคารต่ำ
ปี พ.ศ. 2530
9 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์และการแสดงผล ด้วยภาพในงานวิศวกรรมการทาง