ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรัช ก้องกิจกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วรัช ก้องกิจกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 อิทธิพลของอุณหภูมิในการผสมที่มีต่อคุณสมบัติด้านกำลังและการเสียรูปของแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2556
2 พฤติกรรมด้านกำลังและการเสียรูปของโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
3 พฤติกรรมของแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมแรงด้วยแผ่นใยสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2555
4 พฤติกรรมของแอสฟัสต์ติกคอนกรีตเสริมแรงด้วยแผ่นใยสังเคราะห์
5 การศึกษาคุณสมบัติด้านกำลังและการเสียรูปที่ขึ้นอยู่กับเวลาของวัสดุเสริมแรงสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขของโครงสร้างใต้ดินและการทรุดตัวของคอสะพาน
7 การศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของวัสดุในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
ปี พ.ศ. 2553
8 พฤติกรรมของวัสดุเสริมแรงสังเคราะห์ที่ขึ้นอยู่กับเวลา
9 รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง
10 รายงานฉบับที่ วพ.287 ร่าง คู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง
11 รายงานฉบับที่ วพ.288 รายงานทางวิศวกรรมประกอบ ร่าง คู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง
12 รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง
13 การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังผสมเศษยางรถยนต์
ปี พ.ศ. 2552
14 การหาค่าสติฟเนสของผิวทางและดินถมด้วยการกระแทกแบบไดนามิค (ระยะที่ 2)
15 พฤติกรรมของพื้นผิวทางยืดหยุ่นเสริมแรง
ปี พ.ศ. 2551
16 การหาค่าสติฟเนสของผิวทางและดินถมด้วยการกระแทกแบบไดนามิค (ระยะที่ 1)