ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนารถยนต์ไฮบริดขนาดเล็กเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษา สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาการใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนกับเชื้อเพลิงพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2554
2 การเพิ่มอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ช่วงฤดูหนาวโดยใช้ระบบทำอากาศร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับฉนวนความร้อน
3 การพัฒนารถยนต์ไฮบริดขนาดเล็กเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
4 การฟื้นฟูความจุของแบตเตอรี่ที่หมดอายุก่อนเวลา
5 การฆ่าเชื้อในดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
6 การออกแบบเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้เชื้อเพลิงจากผลิตผลทางการเกษตรโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
7 การเพิ่มสมรรถนะของอิเล็กโทรดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาระบบอุ่นน้ำมันโดยใช้พลังงานรังสีอาทิตย์เป็นพลังงานเสริม ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลสำหรับการใช้งานในชนบท