ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาระบบไดนาโมมิเตอร์ต้นทุนต่ำด้วยระบบอุทกสถิตย์ขนาด 150 กิโลวัตต์
ปี พ.ศ. 2552
2 ระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดการเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ: กรณีศึกษาเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก
3 Energy Efficiency of A CNG Retrofit Light Truck
ปี พ.ศ. 2551
4 ชุดดัดแปลงเครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟให้ปรับตัวได้ ตามส่วนผสมของเอทานอล
5 ประสบการณ์ในการทดสอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลดัดแปลงเพื่อใช้เชื้อเพลิงแบบทวิ (น้ำมัน/ก๊าซ)
6 การพัฒนาเครื่องมือวัดประสิทธิภาพเครื่องยนต์ชนิดต้นทุนต่ำ
7 การศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศของน้ำมันดีเซลชีวภาพที่ผลิตจากปาล์ม
8 การพัฒนาเครื่องมือวัดประสิทธิภาพเครื่องยนต์ชนิดต้นทุนต่ำ
ปี พ.ศ. 2550
9 สมรรถนะของยานยนต์ที่ดัดแปลงใช้ก๊าซธรรมชาติอัดที่ใช้กล่องควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซด้วยอิเล็กทรอนิกส์รุ่น ECU-NN1
10 ระบบควบคุมเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่
11 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมสำหรับยานยนต์ก๊าซธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
12 ระบบควบคุมเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่
13 การจำลองการทำงานเครื่องยนต์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 Eco-driving rating based on average trip speed and evaluation
15 Driver behavior detection based on Multi-GNSS precise point positioning technology
16 Driver behavior detection based on PPP-GNSS technology