ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มนูกิจ พานิชกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2552 2
3 2551 1
4 2550 1
5 2549 1
6 2548 1
7 2543 1
8 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาเก้าอี้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขึ้นลงพื้นต่างระดับอัตโนมัติสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาชุดสวมหุ่นยนต์ทุ่นแรงสำหรับผู้พิการ
3 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ทางไกลทางการแพทย์โดยอาศัยการสัมผัสของอุปกรณ์สร้างและตรวจวัดรวมแรงระยะทางสำหรับการวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับก้อนผิดปกติในบริเวณช่องท้อง
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาระบบควบคุมการเดินทางอัตโนมัติสำหรับรถยนต์โดยสาร
ปี พ.ศ. 2550
5 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ทางไกลทางการแพทย์ดยอาศัยการสัมผัสของอุปกรณ์สร้างและตรวจวัดรวมแรงระยะทางสำหรับการวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับก้อนผิดปกติในบริเวณช่องท้อง
ปี พ.ศ. 2549
6 โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บินได้ควบคุมอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2548
7 การพัฒนาหุ่นยนต์บินได้ควบคุมอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2543
8 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ทางไกลทางการแพทย์ โดยอาศัยการสัมผัสของอุปกรณ์สร้างและตรวจรับรวมแรงระยะทางสำหรับการวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับก้อนผิดปกติในบริเวณช่องท้อง