ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทรพล สีดอกบวบ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 โครงการยกระดับมาตรฐานความฝืดของผิวแอสฟัลต์ เพื่อมุ่งสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
2 รายงานฉบับที่ วพ.315 การศึกษาความลื่นไถลของสีโคลด์พลาสติกบนผิวทางคอนกรีต
3 รายงานฉบับที่ วพ.314 การศึกษาอุณหภูมิของผิวจราจรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพค่าความฝืดผิวจราจรในการเบรกเพื่อหยุดรถ
ปี พ.ศ. 2560
4 โครงการวิจัยเพื่อสร้างแบบจำลองในการทำนายโอกาสการเกิดอุบัติเหตุหากมีการเลือกชนิดของเกาะกลางถนนที่แตกต่างกัน
5 โครงการศึกษาความเร็วปลอดภัยบนทางหลวงเพื่อการกำหนดความเร็วที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2558
6 โครงการประยุกต์ใช้ค่าความลึกผิวเฉลี่ยของผิวทางในการทำนาย สภาพลื่นของผิวถนน เพื่อการวางแผนซ่อมบำรุงที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2557
7 รายงานฉบับที่ วพ.308 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิวจราจร
8 รายงานฉบับที่ วพ.307 การศึกษาประเมินรูปแบบโครงสร้างถนนลาดยางสำหรับรถบรรทุกหนักและปริมาณการจราจรสูง