ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริศนา ปริพัฒนานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 โครงร่างชนิดโพลีคาร์โปรแลคโตน-แคลเซี่ยมฟอสเฟตที่ผลิตด้วยเทคนิคเมลท์สเตรทชิงและมัลติเลย์เดพโพซิชันเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
ปี พ.ศ. 2561
2 วัสดุทดแทนกระดูกและสารโครงร่างสำหรับการสร้างกระดูกใหม่
ปี พ.ศ. 2560
3 ประสิทธิภาพของไบเฟสิกแคลเซียมฟอสเฟตร่วมกับเพลตเลตริชไฟบรินในการคงสภาพกระดูกเบ้าฟัน
ปี พ.ศ. 2554
4 การเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและความพึงพอใจของแผ่นเหงือกประดิษฐ์จำลองการเย็บกับแผ่นเหงือกประดิษฐ์ทางการค้าสำหรับการฝึกทักษะการเย็บแผลในช่องปาก
5 ผลของภาวะเอสโตรเจนต่ำต่อการแสดงออกและการทำหน้าที่ควบคุมของคาโนนิคอลวินส์ 1ob (Wnt1Ob) ต่อการพัฒนาการไปเป็นเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์
6 การเข้ากันได้ทางชีวภาพของวัสดุทดแทนกระดูกชนิดไบเฟสกนาโนไฮดรอกซีอาปาไทด์ไตรแคลเซียมฟอสเฟต ที่มีโครงร่างคอลลาเจน การศึกษานอกกาย
ปี พ.ศ. 2552
7 ความเข้ากันได้ของนาโนไฮดรอกซีอาปาไทต์และไบเฟสิกนาโนไฮดรอกซีอาปาไทต์-ไตรแคลเซียมฟอสเฟตสองอัตราส่วนในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2549
8 ผลของเกร็ดเลือดเข้มข้นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของเซลล์สร้างกระดูกอาตมันที่พัฒนาจากเซลล์ไขกระดูกของหนูตัวเดียวกัน
9 อัตราส่วนที่เหมาะสมของกระดูกอัตมันต่อไฮดรอกซี่แอปปาไทต์ที่ผลิตจากกระดูกวัวในการสร้างกระดูกใหม่ในกระต่าย
ปี พ.ศ. 2548
10 อัตราส่วนที่เหมาะสมของกระดูกวัวที่สกัดโปรตีนและไขมันกับกระดูกอัตมันในการสร้างกระดูกกะโหลกศีรษะของกระต่าย
ปี พ.ศ. 2545
11 การประเมินภาวะเจริญเกินของกระดูกคอนดายส์โดยการใช้กดสแกนด้วยเภสัชรังสีโดยวิธีการใช้ภาพตัดขวางด้วยระบบคอมพิวเตอร์
12 ประสิทธิภาพของยาไมดาโซแลมเจลอมใต้ลิ้นชนิดเตรียมใช้ทันทีในการสงบประสาท
13 การเจริญแบ่งตัวและการพัฒนาการของเซลล์สร้างกระดูกบนฟองน้ำไคโตซานคลอลาเจน