ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และรู้จักในชื่อของ
- ปรัชญ์ อินทรศักดิ์ศิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2554 3
4 2553 2
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากคณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยและความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตจังหวัดนครนายก
ปี พ.ศ. 2554
3 การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4 การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5 การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2553
6 การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนทองแดงโดยใช้ผักตบชวาและผักบุ้ง
7 การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี