ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจง มไหสวริยะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- บรรจง มไหศวรริยะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Banchong Mahaisavariya 16
2 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 12
3 Kriskrai Sitthiseripratip 11
4 จินตมัย สุวรรณประทีป 7
5 Jintamai Suwanprateeb 7
6 วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม 5
7 Philip Oris 5
8 ตรงธรรม ทองดี 3
9 Trongtum Tongdee 3
10 ฟิลิป โอริส 3
11 อดิสร เตือนตรานนท์ 3
12 Adisorn Tuantranont 3
13 Asim Nisar 3
14 Nitin Afzulpurkar 3
15 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
16 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 2
17 Suthasinee Kasemsarn 2
18 สุกิจ แสงนิพันธ์กูล 2
19 วิจิตร ธรานนท์ 2
20 วีระชัย โควสุวรรณ 2
21 Wichit Tharanon 2
22 Sriprasit Boonvisut 1
23 อีริค โบเฮ็น 1
24 กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย 1
25 Charan Mahatumarat 1
26 Ir.Erik Bohez 1
27 จรัญ มหาทุมะรัตน์ 1
28 Wiroon Laupattarakasem 1
29 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
30 Jos VANDER SLOTEN 1
31 Pattarawit Rukkul 1
32 ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ 1
33 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
34 P. Oris 1
35 R. Van Audekercke 1
36 จรัญ ธรานนท์ 1
37 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
38 Nattapon Chantarapanich 1
39 E.L.J. Bohez 1
40 J. Vander Sloten 1
41 กิติวรรณ วิปุลากร 1
42 Kitti Wichattapong 1
43 Kitivan Vipulakorn 1
44 H. Van Oosterwyck 1
45 กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ 1
46 Jackrit Suthakorn 1
47 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
48 ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 1
49 วรากร เจริญสุข 1
50 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
51 ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 1
52 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
53 มารุต วงษ์คำช้าง 1
54 Marut Wongcumchang 1
55 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 1
56 Pongwit Siribodhi 1
57 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
58 วงวิทย์ เสนาวงศ์ 1
59 Panya Aroonjarattham 1
60 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
61 Thanya Kiatiwat 1
62 Kitti Aroonjarattham 1
63 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
64 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
65 พรภพ นัยเนตร 1
66 Chatchai Neatpisarnvanit 1
67 Songpol Ongwattanakul 1
68 Ekachai Chaichanasiri 1
69 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 3
3 2550 1
4 2549 5
5 2548 1
6 2547 2
7 2546 2
8 2540 1
9 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปี 2549
2 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
ปี พ.ศ. 2551
3 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
4 Multifield Analysis of a Piezoelectrically Actuated Valveless Micropump
5 Three Dimensional Transient Multifield Analysis of a Piezoelectric Micropump for Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
ปี พ.ศ. 2550
6 MEMS-based micropumps in drug delivery and biomedical applications
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
8 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
9 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
10 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
11 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2548
12 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็วในทางการแพทย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
13 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
14 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
15 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
16 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture
ปี พ.ศ. 2540
17 การประดิษฐ์คิดค้นต้นแบบโครงตรึงกระดูกนอกกาย