ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจง มไหสวริยะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- บรรจง มไหศวรริยะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Banchong Mahaisavariya 16
2 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 12
3 Kriskrai Sitthiseripratip 11
4 จินตมัย สุวรรณประทีป 7
5 Jintamai Suwanprateeb 7
6 วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม 5
7 Philip Oris 5
8 Nitin Afzulpurkar 3
9 Asim Nisar 3
10 อดิสร เตือนตรานนท์ 3
11 ตรงธรรม ทองดี 3
12 ฟิลิป โอริส 3
13 Adisorn Tuantranont 3
14 Trongtum Tongdee 3
15 วีระชัย โควสุวรรณ 2
16 Suthasinee Kasemsarn 2
17 สุกิจ แสงนิพันธ์กูล 2
18 วิจิตร ธรานนท์ 2
19 สุธาสินี เกษมศานติ์ 2
20 Wichit Tharanon 2
21 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 2
22 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
23 วงวิทย์ เสนาวงศ์ 1
24 Jackrit Suthakorn 1
25 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
26 พรภพ นัยเนตร 1
27 ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช 1
28 Chatchai Neatpisarnvanit 1
29 ปองวิทย ศิริโพธิ์ 1
30 ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 1
31 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
32 วรากร เจริญสุข 1
33 กิตติ อรุณจรัสธรรม 1
34 ปัญญา อรุณจรัสธรรม 1
35 Kitti Aroonjarattham 1
36 พงษ์นรินทร์ เจียมวัฒนชัย 1
37 Pongwit Siribodhi 1
38 Jos VANDER SLOTEN 1
39 Thanya Kiatiwat 1
40 Pongnarin Jiamwatthanachai 1
41 Ekachai Chaichanasiri 1
42 เอกชัย ชัยชนะศิริ 1
43 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
44 Panya Aroonjarattham 1
45 Songpol Ongwattanakul 1
46 H. Van Oosterwyck 1
47 Ir.Erik Bohez 1
48 กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย 1
49 Wiroon Laupattarakasem 1
50 กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ 1
51 อีริค โบเฮ็น 1
52 Sriprasit Boonvisut 1
53 Pattarawit Rukkul 1
54 จรัญ มหาทุมะรัตน์ 1
55 ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ 1
56 Charan Mahatumarat 1
57 กิติวรรณ วิปุลากร 1
58 Kitti Wichattapong 1
59 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
60 Nattapon Chantarapanich 1
61 มารุต วงษ์คำช้าง 1
62 Marut Wongcumchang 1
63 จรัญ ธรานนท์ 1
64 P. Oris 1
65 Kitivan Vipulakorn 1
66 J. Vander Sloten 1
67 E.L.J. Bohez 1
68 R. Van Audekercke 1
69 ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 3
3 2550 1
4 2549 5
5 2548 1
6 2547 2
7 2546 2
8 2540 1
9 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปี 2549
2 Three-Dimensional Morphometric Study of the Thai Proximal Humerus: Cadaveric Study
ปี พ.ศ. 2551
3 3D Geometrical Assessment of Femoral Curvature: A Reverse Engineering Technique
4 Multifield Analysis of a Piezoelectrically Actuated Valveless Micropump
5 Three Dimensional Transient Multifield Analysis of a Piezoelectric Micropump for Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
ปี พ.ศ. 2550
6 MEMS-based micropumps in drug delivery and biomedical applications
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษารูปร่างกระดูกขากรรไกรล่างชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจาก CT สามมิติ
8 Morphology of Thai Edentulous Mandible Using 3D Reverse Engineering: Relevance to Immediate Loading Dental Implant Design
9 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
10 Rapid prototyping model for surgical planning of corrective osteotomy for cubitus varus: Report of two cases
11 Finite element study of the proximal femur with retained trochanteric gamma nail and after removal of nail
ปี พ.ศ. 2548
12 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็วในทางการแพทย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
13 Fit and fill analysis of trochanteric gamma nail for the Thai proximal femur: A virtual simulation study
14 Influence of Lateral Muscle Loading in the Proximal Femur after Fracture Stabilization with a Trochanteric Gamma Nail (TGN)
ปี พ.ศ. 2546
15 การศึกษาขนาดและรูปทรงของกระดูกต้นขาในคนไทยโดยใช้ข้อมูลจาก CT 3 มิติ
16 Finite element study of trochanteric gamma nail for trochanteric fracture
ปี พ.ศ. 2540
17 การประดิษฐ์คิดค้นต้นแบบโครงตรึงกระดูกนอกกาย