ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทิยา หาญศุภลักษณ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 พัฒนาซิลิกาชนิดที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดที่ผลิตจากโซเดียมซิลิเกต โดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ สำหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อน
ปี พ.ศ. 2559
2 การเปรียบเทียบถุงมือยางชนิดตรวจโรคที่ผลิตจากยางธรรมชาติและไนไตรล์
ปี พ.ศ. 2555
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะที่ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานในสนามบิน
ปี พ.ศ. 2554
4 ระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการรีไซเคิลพลาสติกจากขวดน้ำมันหล่อที่ใช้แล้ว
ปี พ.ศ. 2553
5 การสังเคราะห์เพื่อสร้างเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนคอมโพสิตอินทรีย์/อนินทรีย์ เพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิง /
6 การพัฒนาเมมเบรนพอลิเมอร์ที่นำโปรตอนได้ในช่วงอุณหภูมิขนาดกลางของเซลล์เชื้อเพลิง :
7 การประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องเครื่องบนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
8 การรั่วไหลของพาราไซลีนและกรดอะเซติก : การประเมินความเสี่ยงด้วย Fault Tree Analysis และ What If และการศึกษาปัจจัยที่คาดว่ามีผลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยโปรแกรมอโลฮาและพลศาสตร์อัคคีภัย
9 เปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บพาราไซลีนในโรงงานผลิตพีทีเอ ประเมินความเสี่ยง และศึกษาแบบจำลองการกระจายตัวเมื่อเกิดการไหลล้นของพาราไซลีน
ปี พ.ศ. 2552
10 กระบวนการจัดการฝึกงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ฝึกงานในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
11 การตรึงโปรติเอสบนไคโตซาน
12 การผลิตไดกลีเซอรอล (2551-2552) (ขอช่วยใส่ข้อมูลนี้ในปี 2551 และ 2552 ด้วยคะ แล้วจึงค่อยลบข้อมูลนี้ออกจากปี 2553 )
ปี พ.ศ. 2551
13 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดฝุ่นระเบิด ในกระบวนการจัดเก็บและการลำเลียงแป้งมันสำปะหลัง ด้วยวิธี Fault Tree Analysis
14 การตรึงเอนไซม์ไลเปสบนพอลิฟินิลซัลโฟนด้วยพันธะโควาเลนท์
ปี พ.ศ. 2550
15 เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนคอมโพสิตพอลิเมอร์/ซีโอไลต์
16 ศึกษาสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่เหมาะสมในการจับเอนไซม์ไลเปส
17 ศึกษาสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่เหมาะสม ในการจับเอนไซม์ไลเปส
18 ศึกษาการตรึงเอนไซม์ไลเปสด้วยพอลิเมอร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
19 ศึกษาการตรึงเอนไซม์โปรติเอส ด้วยพอลิเมอร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
20 การดัดแปลงพอลิอะริลีนอีเทอร์ซัลโฟนเพื่อตรึงไลเปสด้วยพันธะโควาเลนท์สำหรับผลิตไบโอดีเซล
21 การตรึงโปรติเอสบนไคโตซานด้วยพันธะโควาเลนท์และวิธีการห่อหุ้มเพื่อใช้ในการผลิตน้ำซอสปรุงรส
22 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิค What If และวิเคราะห์ผลกระทบกรณีการระเบิดของสารโทลูอินในพื้นที่จัดเก็บแบบเปิดโล่ง
ปี พ.ศ. 2549
23 การศึกษาสภาวะการตรึงเอนไซม์ไลเปสด้วยพอลิเมอร์ที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2548
24 การพัฒนาเมมเบรนพอลิเมอร์ที่นำโปรตรอนได้ในช่วงอุณหภูมิขนาดกลางของเซลล์เชื้อเพลิง : ศึกษาความ แข็งแรงเชิงกล
25 ศึกษาสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่เหมาะสมในการจับเอ็นไซม์ไลเปส
ปี พ.ศ. 2547
26 เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนคอมโพสิตพอลิเมอร์/ซีโอไลด์