ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวลละออ รัตนวิมานวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 2
4 2553 1
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ระบบการวิเคราะห์กึ่งอัตโนมัติสำหรับวิเคราะห์ปริมาณฟีนิลอะลานีนในอาหารเสริม
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มและยาน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3 การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลทางการเรียน ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเคมี
ปี พ.ศ. 2557
4 อุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้เยื่อเลือกผ่านแบบใหม่ สำหรับการควบคุมการไหลของของเหลว การพ่นอากาศ และการดูดอากาศแบบอัตโนมัติ เพื่อวิเคราะห์สารระเหย
5 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ไอระเหยสำหรับวัดปริมาณเอทานอลและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ได้พร้อมกันในตัวอย่างไวน์
ปี พ.ศ. 2553
6 วาล์วอินเจคชัน-เทคนิคที่มีการไหลแบบใหม่