ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัช ชินราศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรวรรณ ชินราศรี 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2540 1
2 2539 2
3 2538 1
4 2536 1
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 การศึกษาสมรรถภาพการให้ผลผลิตของโคนมพันธุ์ผสมซาฮิวาล-ฟรีเซี่ยนในสภาพการเลี้ยงที่จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2539
2 รายงานการวิจัยผลการเสริมเอนไซม์อาหารไก่กระทงที่ใช้วัตถุดิบอาหาร สัตว์ท้องถิ่นบางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 รายงานการวิจัยการศึกษาสมรรถภาพ การให้ผลผลิตของโคนมพันธุ์ผสมซาฮิวาล ปรีเซียน ในสภาพการเลี้ยงที่จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2538
4 การศึกษาเปรียบเทียบวัตถุดิบอาหารสัตว์ท้องถิ่น เพื่อผลิตเป็ดเนื้อพื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2536
5 รายงานการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบวัตถุดิบอาหารสัตว์ ท้องถิ่นเพื่อผลิตเป็ดพื้นเมือง