ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูพักตร์ สุทธิสา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 2
5 2552 2
6 2551 1
7 2546 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 กระบวนการเข้าสู่การจ้างงานของแรงงานข้ามชาติลาวในภาคอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2556
2 วิถีชีวิตแรงงานข้ามชาติลาวในอุตสาหกรรม
3 วิถีชีวิตแรงงานข้ามชาติลาวในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
4 The community participatory in solid waste management in khongchai Pattana municipality Khongchai district Kalasin province, Thailand
5 -
ปี พ.ศ. 2554
6 Predicament of community solid waste management in Khong Chai Pattana Municipality Khong Chai District Kalasin Province
7 -
ปี พ.ศ. 2552
8 Predicament of community solid waste management in Khong Chai Pattana Municipality Khong Chai District Kalasin Province
9 การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสานสู่การสร้างพื้นที่ทางสังคมและการขับเคลื่อนนโยบาย
ปี พ.ศ. 2551
10 กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการพิพิธภัณฑ์วัดพุทธมงคล ตำบลคันธาราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2546
11 หนังสือคู่มือภูมิภาคแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮารา