ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญณรงค์ ชมนาวัง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชาญณรงค์ ชมนาวัง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 2
4 2557 2
5 2555 1
6 2554 1
7 2543 1
8 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลของการเตรียมวัตถุดิบและการหมักต่อคุณภาพของน้ำปลาร้าจากโครงปลานิล
ปี พ.ศ. 2559
2 ผลของการเตรียมวัตถุดิบและการหมักต่อคุณภาพของน้ำปลาร้าจากโครงปลานิล
3 ศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าของพุทราในผลิตภัณฑ์ขนมอบ
ปี พ.ศ. 2558
4 ไมโครเอนแคปซูเลชันเครื่องดื่มไซเดอร์จากผลมะนาวโห่โดยวิธีโฟมแมท
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำเพาะงอกเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลานิล
ปี พ.ศ. 2557
6 ผลของกรรมวิธีการสกัดโครงปลานิลเพื่อผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม
7 การศึกษาสภาวะที่ใช้ในการสกัดแคลเซียมจากกระดูกปลานิล
ปี พ.ศ. 2555
8 สมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีน และลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลโปรตีนที่สกัดจากโครงปลานิลที่ผ่านการแล่ ระหว่างการละลายด้วยกรดและด่าง การเกิดเจล และการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2554
9 คุณลักษณะของแป้งและสตาร์ชจากมันสำปะหลังที่ผ่านการหมักโดยใช้แลคติคแอซิดแบคทีเรีย และการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2543
10 ผลของวัตถุดิบ วัสดุที่ใช้ทำหม้อกลั่น และการบ่มแบบเร่ง ที่มีต่อคุณภาพของฟรุทบรั่นดีที่ผลิตจากมะขาม (Tamarindus indicus L.)