ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
2 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
3 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
4 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
5 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
6 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
7 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
8 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
9 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
10 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
11 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
12 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
13 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
14 - 47
15 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
16 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
17 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
18 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
19 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
20 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
21 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
22 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
23 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
24 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
25 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
26 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
27 วีระชัย สายจันทา 22
28 ศิริกุล มะโนจันทร์ 15
29 วีระ ทองเนตร 11
30 เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา 4
31 ภาคภูมิ เขียวละม้าย 3
32 Surapol Issaragrisil 2
33 สุรพล อิสรไกรศีล 2
34 Pakpoom Kheolamai 2
35 Sirikul Manochantr 2
36 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล 1
37 วรชาติ เฉิดชมจันทร์ 1
38 Worachat churdchomjan 1
39 Pairath Tapanadechopone 1
40 มินชญา ชโยสัมฤทธิ์ 1
41 ศักดิ์ชัย สุดชะดา 1
42 หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย 1
43 Chairat Tantrawatpan 1
44 Chirat Tantrawatpan 1
45 เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา 1
46 เสริมเกียรติ ทานุชิต 1
47 Charoenchai Chiamchanya 1
48 อังกูรา สุโภคเวช 1
49 เจริญไชย เจียมจรรยา 1
50 Sermkieat Tanucchit 1
51 สุรพล อิสรไกรศีล 1
52 Aungkura Supokawej 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 2
6 1086 47
7 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 สัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง(Calotes versicolor) ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2557
2 การตรวจแยกชนิดไข่พยาธิใบไม้ในปอด Paragonimus พยาธิใบไม้ลำไส้ Echinostoma และพยาธิใบไม้ตับ Fasciola โดยวิธีเรียลไทม์พีซีอาร์
ปี พ.ศ. 2553
3 Genetic characterization of Echinostoma revolutum and Echinoparyphium recurvatum (Trematoda: Echinostomatidae) in Thailand and phylogenetic relationships with other isolates inferred by ITS1 sequence.
4 Multilocus enzyme electrophoresis analysis of Echinostoma revolutum and Echinostoma malayanum (Trematoda: Echinostomatidae) isolated from Khon Kaen Province Thailand
5 Multilocus enzyme electrophoresis analysis of Echinostoma revolutum and Echinostoma malayanum (Trematoda: Echinostomatidae) isolated from Khon Kaen Province, Thailand
ปี พ.ศ. 2552
6 การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะของเซลล์ต้นกำเนิดตัวเต็มวัยชนิด multipotent adult progenitor cells ที่ได้จาก Wharton's jelly ของสายสะดือ
7 การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะของเซลล์ต้นกำเนิดตัวเต็มวัยชนิด multipotent adult progenitor cells ที่ได้จาก Wharton's jelly ของสายสะดือ
ปี พ.ศ. 2551
8 คุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ที่ได้จากเลือดและเลือดที่ได้รับการกระตุ้นเปรียบเทียบกับเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ที่ได้จากไขกระดูก
9 จำนวนและลักษณะของเซลล์เอนโดทีเลียมโปรเจนนิเตอร์จากกระแสเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -