ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
ปี พ.ศ. 2558
2 อนุกรมวิธานหอยทากบกสกุล Quantula ในประเทศไทย
3 -
4 -
5 -
6 -
ปี พ.ศ. 2557
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2556
9 -
ปี พ.ศ. 2555
10 ความหลากชนิดและความชุกชุมของหอยทากบกในป่าเต็งรังบริเวณภูปอ จังหวัดกาฬสินธุ์วิธีตีแปลง 20*20 เมตร และวิธี line transect
11 First Chromosome Analysis and Localization of the Nucleolar Organizer Region of Land Snail, Sarika resplendens (Philippi, 1846) (Stylommatophora : Ariophantidae) in Thailand
ปี พ.ศ. 2554
12 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูปอ จังหวัดกาฬสินธ์
13 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย
14 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย
15 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
16 วิวัฒนาการของแอ่งสะสมตะกอนอายุดีโวเนียนบริเวณแผ่นธรณีอินโดจีนโดยการวิเคราะห์ทางธรณีเคมีธาตุหลักและธาตุหายากจากหินเชิร์ตและหินภูเขาไฟ
17 รูปแบบแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ ในประเทศไทย
18 ความหลากชนิดและถิ่นอาศัยของหอยทากบกบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์
19 สัณฐานวิทยาของแผ่นฟันของหอยที่มีฝาปิดเปลือกบางสกุลในประเทศไทย
20 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู.
21 ความหลากชนิด ความชุกชุม และถิ่นอาศัยของหอยทากบก ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์
22 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบก บริเวณภูทอกน้อย จังหวัดหนองคาย
23 ความหลากชนิด ความชุกชุม และถิ่นอาศัยของหอยทากบก ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์
24 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบก บริเวณภูทอกน้อย จังหวัดหนองคาย
25 สัณฐานวิทยาของแผ่นฟันของหอยที่มีฝาปิดเปลือกบางสกุลในประเทศไทย
26 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู.
27 สัณฐานวิทยาของแผ่นฟันของหอยที่มีฝาปิดเปลือกบางสกุลในประเทศไทย
28 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู.
29 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบก บริเวณภูทอกน้อย จังหวัดหนองคาย
30 ความหลากชนิด ความชุกชุม และถิ่นอาศัยของหอยทากบก ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2552
31 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกที่ไม่มีฝาปิดเปลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
32 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากชนิดและความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินทรายและภูเขาหินปูนในจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดเลย ด้วยวิธี A square kilometre
ปี พ.ศ. 2550
33 แหล่งแพร่กระจายแห่งใหม่ในประเทศไทย และนิเวศวิทยาบางประการของหอยเม็ดมะค่า
34 แหล่งแพร่กระจายแห่งใหม่ในประเทศไทย และนิเวศวิทยาบางประการของหอยเม็ดมะค่า
ปี พ.ศ. 2549
35 หอยหอมและหอยเดื่อ: แหล่งโปรตีนหาง่ายราคาถูก
36 หอยหอมและหอยเดื่อ: แหล่งโปรตีนหาง่ายราคาถูก
ปี พ.ศ. 2545
37 หอยทากบกในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์.
38 หอยทากบกในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์.
39 หอยทากบกในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์.