ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรโรจน์ ศุกลรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการพัฒนาการตรวจสอบความไม่ราบเรียบเชิงลาดสะพานสะพานและความสะดวกสบายของผู้ใช้ทาง
ปี พ.ศ. 2558
2 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทางหลวง
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเพื่อลดระยะเวลาการก่อสร้างคันทางบนดินอ่อน
ปี พ.ศ. 2555
4 การประยุกต์ใช้ชีววิศวกรรมในการแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายเชิงลาด
5 การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมบนทางหลวง
6 การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมบนทางหลวง
7 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุท้องถิ่นเพื่อการออกแบบคันทาง
ปี พ.ศ. 2554
8 โครงการติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางธรณีเทคนิคในระยะยาวเพื่อการปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ
9 โครงการวิจัยการใช้วัสดุใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มค่าความมั่นคงของคันทางและความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่
10 การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุท้องถิ่นเพื่อการออกแบบคันทาง
11 โครงการการจัดการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
12 รายงานฉบับที่ วพ.298 วิธีการออกแบบลาดคันทางเสริมแรงโดยใช้แผนภูมิ กรณีศึกษา: คันทางทดสอบ ทางหลวงหมายเลข 11 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ กม.12 ด้านขวาทาง
13 รายงานฉบับที่ วพ.294 ความคงทนของวัสดุผสมซีเมนต์เพื่อการนำมาใช้เป็นพื้นทาง
14 รายงานฉบับที่ วพ.293 การวิเคราะห์แหล่งวัสดุงานทางในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และชัยนาท โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2553
15 โครงการการจัดทำคู่มือการออกแบบและการก่อสร้างวัสดุชั้นทางโดยใช้หินเชลผุ
ปี พ.ศ. 2552
16 การปรับปรุงวัสดุหินผุเพื่อใช้เป็นวัสดุในงานพื้นทาง : กรณีศึกษาหินผุในเขตทางหลวงหมายเลข 11 จังหวัดอุตรดิตถ์
17 รายงานฉบับที่ วพ.264 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่องานวิจัย
18 รายงานฉบับที่ วพ.263 การศึกษาพฤติกรรมคันทางเสริมแรง
19 การปรับปรุงวัสดุหินผุเพื่อใช้เป็นวัสดุในงานพื้นทาง : กรณีศึกษาหินผุในเขตทางหลวงหมายเลข 11 จังหวัดอุตรดิตถ์
20 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่องานวิจัย
ปี พ.ศ. 2551
21 รายงานฉบับที่ วพ.262 การออกแบบส่วนผสมและการควบคุมการก่อสร้างคันดินมวลเบาบนทางหลวงหมายเลข 35
22 การออกแบบส่วนผสมและการควบคุมการก่อสร้างคันดินมวลเบาบนทางหลวงหมายเลข 35