ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การใช้ซีรั่มแลคเตทจากเลือดแดงขณะแรกรับในโรงพยาบาลเป็นตัวทำนายการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับการใช้สายสวนหลอดเลือดหัวใจพร้อมกับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน
ปี พ.ศ. 2554
2 ความสัมพันธ์ของความดันหัวใจห้องขวาบนและขนาดของหลอดเลือดดำอินฟีเรียวีนาคาวาในผู้ป่วยไทยที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2553
3 การวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดที่ไม่มีส่วนเอสทียกขึ้น ด้วยค่าการเปลี่ยนแปลงเอนไซม์โทรโปนินความไวสูง ชนิดทีที่ 2 ชั่วโมง ในผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉินด้วยอาการเจ็บหน้าอก
ปี พ.ศ. 2551
4 ความแม่นยำในการตรวจหาภาวะเส้นเลือดหัวใจโคโรนารีตีบตัน ด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก โดยใช้ยาไดไพริดาโมลชักนำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชั่วคราว
5 ความแม่นยำในการตรวจหาภาวะเส้นเลือดหัวใจโคโรนารีตีบตัน ด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก โดยใช้ยาไดไพริดาโมลชักนำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชั่วคราว
ปี พ.ศ. 2550
6 การใช้ยาแรนนิทิดีนในการรักษาภาวะหัวใจวายเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2548
7 การศึกษาลักษณะและความชุกของกลุ่มอาการตับ-ปอด โดยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจร่วมกับการฉีดน้ำเกลือทางหลอดเลือดดำและทำให้เกิดฟองอากาศในผู้ป่วยโรคตับแข็งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2546
8 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือกดห้ามเลือดที่ประดิษฐ์ขึ้น (จุฬา-แคลมป์) เพื่อใช้ห้ามเลือดภายหลังการสวนเส้นเลือดหัวใจหรือการขยายเส้นเลือดหัวใจ
ปี พ.ศ. 2545
9 ผลของยาเบอร์ราโพส โซเดียมต่อความดันในปอดของคนไข้โรคถุงลมโป่งพองที่มีความดันในปอดสูง
ปี พ.ศ. 2538
10 ประสิทธิภาพในการลดการเจ็บหน้าอกของยาไนโสดีปิน ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดกลุ่มอาการคงที่