ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 3
3 2557 7
4 2556 2
5 2555 3
6 2554 2
7 2546 1
8 2542 2
9 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยกานพลูและสารองค์ประกอบหลักในการต้านเชื้อ Staphylococcus intermedius ที่สร้างไบโอฟิล์มในหลอดทดลอง
2 การตั้งตำรับยาเฉพาะที่น้ำมันหอมระเหยกานพลูสำหรับโรคผิวหนังสุขันสาเหตุจากเชื้อรา
ปี พ.ศ. 2558
3 เวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ มาลาสซีเซีย พาไคเดอมาติส ของน้ำมันหอมระเหยพลู
4 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยพลูต่อเชื้อมาลาสซีเซียพาไคเดอมาทิสที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังในสุนัข
5 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันสกัดตะไคร้ในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดเต้านมอักเสบในแพะ
ปี พ.ศ. 2557
6 ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบข่อยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันต์ในสุนัข
7 ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบมะรุมและมะตูมในการยับยั้งเชื้อก่อโรคผิวหนังในสุนัขเนื่องจากเชื้อมาลาสซีเซีย
8 ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบมะรุมและมะตูมในการยับยั้งเชื้อก่อโรคผิวหนังในสุนัขเนื่องจากเชื้อมาลาสซีเซีย
9 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสมุนไพร 3 ชนิด ในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนม
10 ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบข่อยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันต์ในสุนัข
11 การตั้งตำรับน้ำยาจุ่มเต้านมหลังรีดนมจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไทยที่เลือกสำหรับควบคุมโรคเต้านมแพะอักเสบ
12 การตั้งตำรับน้ำยาจุ่มเต้านมหลังรีดนมจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไทยที่เลือกสำหรับควบคุมโรคเต้านมแพะอักเสบ
ปี พ.ศ. 2556
13 การตั้งตำรับน้ำยาจุ่มเต้านมหลังรีดนมจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไทยที่เลือกสำหรับควบคุมโรคเต้านมแพะอักเสบ
14 การศึกษาประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงต่อระดับน้ำตาลในเลือด โดยเปรียบเทียบกับการใช้ acarbose ในแมวในภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
ปี พ.ศ. 2555
15 การพัฒนาตำรับยาทาเฉพาะที่จากน้ำมันหอมระเหยสำหรับรักษาโรคผิวหนังสุนัขเนื่องจากแบคทีเรีย
16 การตั้งตำรับยาเฉพาะที่จากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไทยสำหรับรักษาโรคผิวหนังสุนัขสาเหตุจากเชื้อรา
17 การตั้งตำรับน้ำยาจุ่มเต้านมหลังรีดนมจากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไทยที่เลือกสำหรับควบคุมโรคเต้านมแพะอักเสบ
ปี พ.ศ. 2554
18 การพัฒนาตำรับยาทาเฉพาะที่จากน้ำมันหอมระเหยสำหรับรักษาโรคผิวหนังสุนัขเนื่องจากแบคทีเรีย
19 การตั้งตำรับยาเฉพาะที่จากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไทยสำหรับรักษาโรคผิวหนังสุนัขสาเหตุจากเชื้อรา
ปี พ.ศ. 2546
20 การเปรียบเทียบระดับการตกค้างของกระเทียมและยาปฏิชีวนะในไข่ เนื้อไก่และสุกร ผลิตภัณฑ์สัตว์
ปี พ.ศ. 2542
21 ความสามารถในการทำงานของเอนไซม์ ~iN-cetyltransferase 2~i และ ~iP4501A2~i ในผู้ป่วยมะเร็งท่อทางเดินน้ำดี
22 ความสามารถในการทำงานของเอนไซม์ N-acetyltransferase 2 และ P4501A2 ในผู้ป่วยมะเร็งท่อทางเดินน้ำดี