ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กูสกานา กูบาฮา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กูสกานา กูบาฮา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2551 4
3 2550 2
4 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษานโยบายการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
2 พฤติกรรมการตอบสนองเชิงอุณหภาพของผู้ใช้อาคารบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์
3 การสร้างสภาพสบายเชิงอุณหภาพโดยการทำความเย็นด้วยการแผ่รังสี
ปี พ.ศ. 2551
4 การปรับอากาศแบบผสมผสานสำหรับภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น [50]
5 การสร้างสภาพสบายเชิงอุณหภาพโดยการทำความเย็นด้วยการแผ่รังสี
6 การปรับอากาศโดยใช้หลักการดูดความชื้นผสมผสานกับการแผ่รังสี
7 การศึกษาเขื่อนไขการปรับอากาศที่เหมาะสม ผสมผสานกับการใช้พัดลมช่วยเพื่อความสบายเชิงคุณภาพ : กรณีศึกษา อาคารห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2550
8 การปรับอากาศแบบผสมผสานสำหรับภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น
9 การกำหนดสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการปรับอากาศในอาคารบ้านพักอาศัย