ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุลวดี ตรองพาณิชย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยและเผือก
ปี พ.ศ. 2553
2 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วย
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จมูกข้าวกล้อง น้ำข้าวกล้อง และไส้กรอกสมุนไพร
4 การศึกษาการผลิต nutrient base จากวัสดุเหลือใช้จากผลปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาคุณภาพกล้วยอบและขนุนทอด
ปี พ.ศ. 2550
6 การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตและคุณค่าทางอาหารของน้ำชีวจิตสำเร็จรูป [ปีที่ 2]
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตและคุณค่าทางอาหารน้ำชีวจิตสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2549
8 การพัฒนาคุณภาพกาแฟและน้ำผลไม้
9 การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตและคุณค่าทางอาหารของน้ำชีวจิตสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2548
10 การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผลไม้และผักดองแห้ง
ปี พ.ศ. 2547
11 การยืดอายุการเก็บของขนมเปี๊ยะ
ปี พ.ศ. 2545
12 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดและถ่ายทอกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ประชาชน
ปี พ.ศ. 2543
13 การผลิตใยอาหารจากเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดฝักอ่อน